IV Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa odbędzie się 29 stycznia 2025 r.

Wątkiem przewodnim IV Kongresu ESG – Europa będą zmiany cywilizacyjne zachodzące na świecie i roli UE w tych historycznych przemianach

„IV Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa” (IV ESG Congress – Europe –Leaders of Sustainable Development), który odbędzie się 29 stycznia 2025 r., to platforma dialogu dla europejskich liderów zrównoważonego rozwoju – przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, NGO, środowisk naukowych, ekspertów i mediów.

Wątkiem przewodnim IV Kongresu ESG – Europa będą zmiany cywilizacyjne zachodzące na świecie i roli UE w tych historycznych przemianach. Ponad 30 lat temu został podpisany Traktat o Unii Europejskiej, który wpłynął na zmianę polityki nie tylko w Europie. Wspólnota państw europejskich opierając się na wartościach ujętych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, wyznaczyła nową erę dla naszego kontynentu, realizując działania na rzecz pokoju i bezpieczeństwa oraz zrównoważonego rozwoju w skali globalnej. Obecnie jesteśmy świadkami tworzenia się nowego europejskiego porządku w dużej mierze za sprawą ESG. Jest to wielka zmiana sposobu myślenia i działania, która może odmienić losy Europy i promieniować na inne kontynenty.

Zgromadzeni podczas Kongresu eksperci poruszą takie tematy jak:
  • ESG, Zielony Ład a konkurencyjność gospodarki UE – czy transformacja społeczna jest możliwa bez strat gospodarczych? Czy konieczna jest analiza dyrektyw i terminów?
  • Prawa człowieka w Europie i na świecie – czy UE rzeczywiście szanuje prawa człowieka i dostrzega problemy mieszkańców Trzeciego Świata?
  • Współpraca biznesu z trzecim sektorem – jak współpracować w imię zrównoważonego rozwoju?
  • Kontrowersyjne równouprawnienie – jak nie wpaść w łapy szowinizmu i nie popadać w skrajności?
  • Zeroemisyjność i neutralność klimatyczna – jak osiągnąć założone cele?
  • Jak mówić o zrównoważonym rozwoju, by nas słuchano?
  • Polityka migracyjna – jak sprostać wyzwaniom gospodarczym i społecznym?

Ostatnie trzy edycje Kongresu zgromadziły łącznie ponad 12 000 gości, ekspertów i uczestników, a rekomendacje i wnioski ze wszystkich edycji wydarzenia dotarły do ponad 11 mln osób. Ukazało się ponad 2 500 publikacji w mediach.

Obejrzyj też relację z III Kongresu ESG – Europa