Instytut Allerhanda pomaga osobom nadmiernie zadłużonym

Choć możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej istnieje w Polsce od w 2009 r., to jednak przypadki ogłoszenia upadłości konsumenckich były – wskutek niezwykle restrykcyjnych przesłanek – marginalne. Przepisy diametralnie zmieniły się w styczniu 2015 r., pozwalając na częstsze stosowanie upadłości konsumenckiej w praktyce, a rezultatem ich zastosowania może być nawet zupełne zwolnienie zadłużonego z długów, które nie mogą być spłacone (tzw. oddłużenie), w pewnych sytuacjach nawet bez jakichkolwiek rozliczeń!

Od maja 2015 r. Instytut Allerhanda realizuje ogólnopolski projekt Szansa 2.0, którego celem jest zmniejszenie zadłużenia poprzez wykorzystanie szansy jaką stwarzają znowelizowane przepisy o upadłości konsumenckiej. Projekt realizowany jest pod nadzorem merytorycznym adw. Alicji Soboty, a w skład zespołu projektowego wchodzą adwokaci, radcowie prawni, pracownicy akademiccy, syndycy, sędziowie, także współautorzy ustawy o upadłości konsumenckiej, członkowie Zespołu powołanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości ds. nowelizacji zasad dotyczących upadłości konsumenckiej.

Istotą projektu jest zapobieganie społecznemu wykluczeniu osób nadmiernie zadłużonych, poprzez podjęcie konkretnych działań nagłaśniających problem i wspierających w jego rozwiązaniu.

Instytut Allerhanda uruchomił dedykowany portal internetowy (www.szansadwazero.pl). Witryna zawiera, jedyny taki w Polsce, autorski, automatyczny, bezpłatny test, który pozwoli jego użytkownikowi oszacować czy może ogłosić upadłość konsumencką. Osoby zainteresowane znajdą również na portalu czytelne informacje dotyczące konsumenckiego postępowania upadłościowego (jak przebiega to postępowania? jakie są jego koszty?)

Instytut Allerhanda w ramach projektu Szansa 2.0. świadczy również nieodpłatnie za pośrednictwem wolontariuszy pomoc prawną dla osób zadłużonych. W ramach tej pomocy wolontariusze w miarę możliwości udzielą zainteresowanym osobom szczegółowych wyjaśnień dotyczących konsumenckiego postępowania upadłościowego.

Proponowane działania są inspirowane wzorami sprawdzonymi w działaniach norweskiego Partnera Juss Buss. Projekt „Szansa 2.0” został doceniony przez Fundację Batorego i jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.