InicJaTyWy – startuje 7. edycja programu grantowego

Carlsberg Polska ogłasza kolejną, 7. edycję programu grantowego
pn. InicJaTyWy, w ramach którego przyzna granty na projekty wspierające społeczności w sąsiedztwie swoich browarów.

Program skierowany jest do organizacji pozarządowych i instytucji użyteczności publicznej z Brzeska, Sierpca i ich okolic. Wnioski można składać przez formularz na www.inicjatywy.com.pl. Partnerami programu są Urzędy Miasta Brzesko i Sierpc oraz firma Interseroh.

Celem programu InicJaTyWy jest poprawa życia lokalnych społeczności w sąsiedztwie browarów Carlsberg Polska. Organizacje i instytucje mogą przedstawić swoje projekty, które realizują ten cel poprzez m.in. rewitalizację terenów zielonych, stwarzanie warunków zachęcających do aktywnego wypoczynku i integracji, edukację na temat segregacji odpadów opakowaniowych i recyklingu, akcje pomocowe dla potrzebujących oraz działania kulturalne i edukacyjne.

W tej edycji programu InicJaTyWy kontynuujemy wsparcie organizacji, które działają na rzecz lokalnych społeczności. Serdecznie zapraszamy do przesyłania propozycji. Zachęcamy do składania wniosków także na projekty edukacyjne nt. poprawnej segregacji odpadów opakowaniowych, by mogły się one stać surowcem i nie trafiać na wysypiska. Mamy świadomość, że epidemia wpłynęła na bieżące życie lokalnych społeczności. Dlatego poprzez nasz program InicJaTyWy będziemy nadal rozwijać energię pomagania i społecznego zaangażowania, służąc mieszkańcom – sąsiadom naszych browarów w Brzesku i Sierpcu. – mówi Jagoda Jastrzębska, Kierownik ds. Rozwoju Odpowiedzialnego Biznesu w Carlsberg Polska.

Na tegoroczną edycję programu Carlsberg Polska przeznacza 80 tys. zł, tj. odpowiednio po 4 granty wartości 10 tys. zł. dla każdej z dwóch lokalizacji. O granty mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i instytucje pożytku publicznego z Brzeska, Sierpca i ich okolicznych powiatów.

Wnioski można składać na stronie internetowej www.inicjatywy.com.pl
od 20 kwietnia 2020 r. do 10 maja br. włącznie.