ING w Diversity IN Check

ING Bank Śląski kolejny raz znalazł się w gronie pracodawców najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością i inkluzji w Polsce. Lista powstała na podstawie wyników badania Diversity IN Check, które przeprowadziło Forum Odpowiedzialnego Biznesu z organizacjami partnerskimi.

Różnorodność i włączanie to w naszej organizacji coś zupełnie naturalnego. Aktywnie działamy na rzecz niedyskryminacji, równości szans i poszanowania różnorodności. Mamy Politykę Różnorodności, jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności ale przede wszystkim mamy tę różnorodność wpisaną w nasze DNA, w nasz Pomarańczowy Kod. To dla nas wartość sama w sobie, z której czerpiemy każdego dnia – powiedziała odbierając wyróżnienie Irena Gbur-Towarnicka, HR Business Partner w ING Banku Śląskim.

Diversity IN Check to narzędzie, które umożliwia diagnozę stopnia dojrzałości pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania włączających, inkluzywnych organizacji. Badanie jest organizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynatora Karty Różnorodności w Polsce. Najnowsze zestawienie liderów zarządzania różnorodnością ogłoszono 25 maja br., podczas gali finałowej Miesiąca Różnorodności.

ING Bank Śląski jako Sygnatariusz Karty Różnorodności, angażuje się w działania na rzecz odpowiedzialności społecznej oraz w inicjatywy związane z różnorodnością i włączaniem.