IKEA w Polsce z Certyfikatem Zielony Sklep

IKEA to Zielony Sklep, ponieważ realizuje strategię zrównoważonego rozwoju „People & Planet Positive”, która jest odpowiedzią firmy na oczekiwania społeczne i globalne wyzwania współczesnego świata. Strategia obowiązuje od 2013 roku, a jej cele sięgają do 2020 roku.

Obejmuje ona trzy główne obszary: działanie na rzecz bardziej zrównoważonego życia w domu, osiągnięcie niezależności energetycznej i najwyższej efektywności wykorzystania wszelkich zasobów naturalnych oraz dbałość o warunki życia i pracy ludzi na całym świecie.

To, co czyni tę strategię wyjątkową, to jej kompleksowość, wyznaczanie mierzalnych celów oraz jej realizacja na poziomie globalnym, danego kraju oraz lokalnie przez wszystkie sklepy IKEA. Dodatkowo IKEA co roku informuje o postępie w realizacji celów założonych w strategii,wydając Raport Zrównoważonego Rozwoju.

Działa na rzecz zrównoważonego życia w domu poprzez:

 • Dzielenie się wiedzą z klientami o tym, jak w prosty sposób można dbać o środowisko na co dzień. Dzięki prostym eko-wskazówkom, umieszczonym we wszystkich sklepach IKEA w Polsce, firma pokazuje, że można zrobić wiele dobrego dla środowiska naturalnego, wprowadzając jedynie niewielkie zmiany we własnym domu. Takie wskazówki pojawiają się również w katalogach IKEA. Dzięki tym radom klienci dowiadują się, jak stworzyć własną zrównoważoną kuchnię czy oszczędzać energię, wykorzystując oświetlenie LED. IKEA zachęca też do oszczędzania wody i uprawiania roślin, np. na balkonie. Regularnie prowadzi również akcje promujące segregowanie odpadów wśród swoich klientów i konsumentów, np. „Segregujesz – płacisz mniej” (akcja ogólnopolska), „Ekodomek” (Katowice), „IKEA Poznań daje kosza odpadom” (Poznań), konkursy dla szkół „Kuchnia za odpady” (IKEA Katowice) oraz „Segregujesz wygrywasz” (IKEA Wrocław), konkurs EDUeko na najbardziej ekologiczne przedszkole Krakowa i okolic, ekolekcje dla przedszkoli i szkół podstawowych (IKEA Katowice, Targówek, Gdańsk, Łódź, Kraków), ogólnodostępne warsztaty „Kreatywny recykling” (IKEA Gdańsk), jak również ekoferie dla dzieci (IKEA Łódź). Firma organizuje również regularne zbiórki odpadów segregowanych w swoich sklepach, do których zachęca wszystkich odwiedzających
 • Oferowanie produktów i rozwiązań, które są niezbędne w każdym zrównoważonym domu, ponieważ pozwalają oszczędzać energię i wodę oraz segregować odpady. Większość oświetlenia w asortymencie IKEA to oświetlenie LED-owe, dzięki czemu klienci firmy mogą zmniejszyć zużycie energii elektrycznej w swoich domach. IKEA oferuje też energooszczędny sprzęt AGD, natomiast armatura wyposażona jest w napowietrzacze pozwalające zaoszczędzić 30-50% wody. W asortymencie firmy znajdują się również akcesoria do zlewów, które pomagają oszczędzać wodę. W związku z wejściem w życie ustawy „śmieciowej” w Polsce, IKEA zaoferowała praktyczne pojemniki do segregacji odpadów w atrakcyjnej cenie, które mieszcząc się nawet w najmniejszej szafce, czynią gromadzenie odpadów łatwym i praktycznym
 • Dbanie, aby w jej ofercie pojawiało się coraz więcej produktów wykonanych w całości lub częściowo z recyklingu, np. ze szkła, papieru, w 100% przetworzonego PET, a także surowców odnawialnych, np. bambusa.98% artykułów wyposażenia wnętrz i opakowań w IKEA wykonanych jest z surowców odnawialnych, pochodzących z recyklingu lub nadających się do powtórnego przetworzenia
 • Stosowanie przyjaznych dla środowiska toreb na zakupy – papierowych lub wielokrotnego użytku. W trosce o środowisko naturalne IKEA jako pierwsza firma w Polsce zrezygnowała z wykorzystywania bezpłatnych plastikowych toreb na zakupy
 • Asortyment różnorodnych produktów organicznych. W restauracji i Sklepiku Szwedzkim IKEA są dostępne organiczne produkty, które pochodzą od sprawdzonych dostawców i są uprawiane zgodnie z zasadami zrównoważonego rolnictwa. Można tam znaleźć m.in. dżemy, soki czy sosy. Od 2008 roku 100% kawy sprzedawanej przez IKEA posiada certyfikat UTZ gwarantujący standardy odpowiedzialnej produkcji rolniczej. Certyfikat ten posiada również 25% czekolad

Dąży do niezależności energetycznej i najwyższej efektywności wykorzystania zasobów naturalnych poprzez:

 • Inwestowanie w energię odnawialną i zwiększenie niezależności energetycznej firmy. Celem Grupy IKEA jest produkcja większej ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do własnego zużycia do 2020 roku. Istotną inwestycją w tym zakresie był zakup farm wiatrowych w Polsce w miejscowościach: Łęki Dukielskie, Bukowsko i Rymanów. IKEA wyposaża też swoje sklepy w kolektory słoneczne, np. w Krakowie, Gdańsku i Łodzi, a w miejscach, gdzie jest to możliwe, instalowane są gruntowe wymienniki ciepła (np. w sklepach w Łodzi i Wrocławiu). Współpracują one z pompami ciepła w celu ogrzewania i chłodzenia obiektów
 • Inwestycje w rozwiązania podnoszące efektywność energetyczną w poszczególnych obiektach firmy. Stosowanie w sklepach i biurach rozwiązań umożliwiających oszczędzanie energii, czyli np. energooszczędny sprzęt AGD, urządzenia biurowe czy suszarki do rąk
 • Wykorzystywanie urządzeń pozwalających oszczędzać wodę zarówno dla pracowników, jak i dla klientów, np. krany na fotokomórki, baterie z perlatorami, wykorzystywanie wody deszczowej do spłukiwania toalet(IKEA Łódź)
 • Zwiększenie efektywności przewozu ładunków (płaskie paczki, które pozwalają na lepsze wypełnienie przestrzeni ładunkowej, dzięki czemu minimalizowany jest ślad węglowy) oraz ograniczenie podróży biznesowych na rzecz wykorzystania technologii informatycznych
 • Działania na rzecz ograniczenia ilości generowanych odpadów i segregowania tych, które są już wytworzone. Około 90% odpadów powstających w sklepach IKEA w Polsce przekazywanych jest do powtórnego wykorzystania poprzez recykling lub do produkcji energii. We wszystkich sklepach znajdują się pojemniki do segregacji odpadów – w miejscach dostępnych dla klientów oraz dla pracowników
 • Promowanie zrównoważonego transportu wśród pracowników i klientów, np.sklep IKEA w Krakowie posiada Certyfikat „Przyjazny Rowerom” oraz od trzech lat uczestniczy w krakowskich obchodach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. IKEA Targówek posiada certyfikat Bike Spot, czyli miejsce przyjazne rowerzyście. IKEA Gdańsk stworzyła parking rowerowy dla pracowników, a także organizuje akcje, np. dzień bez samochodu. Dodatkowo zamontowano tam (a także w IKEA Janki, Targówek i Kraków) samoobsługową rowerową stację naprawczą dostępną zarówno dla pracowników, jak i klientów. IKEA Łódź posiada ogólnodostępny parking rowerowy, a IKEA Poznań udostępnia miejsce do przechowywania rowerów, jak również narzędzia do ich naprawy. Ponadto, realizuje akcje wśród pracowników, np. „Podwieź kolegę do pracy”. IKEA Janki posiada ogólnodostępny podziemny parking rowerowy
 • Kształtowanie i wspieranie proekologicznych zachowań pracowników. Pracownicy IKEA są nieustannie szkoleni w zakresie zrównoważonego rozwoju – oszczędzania energii i wody oraz działań na rzecz minimalizacji odpadów. Każdy pracownik IKEA jest też zobowiązany do zapoznania się z „Kodeksem postępowania Grupy IKEA”, który uwzględnia priorytety polityki środowiskowej firmy. Dodatkowo w sklepach IKEA organizowane są akcje, konkursy i programy, które skłaniają pracowników do zaangażowania i zainteresowania się tematem zrównoważonego rozwoju, np. „Lepiej świecić zamiast śmiecić” (IKEA Kraków). Firma posiada też programy zachęcające do generowania pomysłów pozwalających zmniejszyć wpływ firmy na środowisko naturalne, np. IKEA Targówek realizuje program „Zrównoważona ekipa” – grupa 15 osób z różnych działów na wspólnych spotkaniach stara się wypracować nowe pomysły i działania na rzecz środowiska i społeczności lokalnej. IKEA podarowała też żarówki LED swoim pracownikom, aby wesprzeć ich w bardziej zrównoważonym życiu w domu oraz zestawy pościeli z lyocellem, ekologicznym materiałem produkowanym z celulozy drzewnej

Dba o warunki życia i pracy poprzez:

 • Przestrzeganie praw człowieka i uwzględnianie aspektów środowiskowych w polityce zakupów. Wszyscy dostawcy produktów IKEA, jak również firmy transportowe współpracujące z firmą spełniają bardzo surowe wymagania systemu IWAY (kodeks postępowania dla dostawców IKEA). Zawarte są w nich zapisy odnośnie, m.in. przestrzegania praw człowieka oraz pracowników, ochrony środowiska, ochrony dzieci i małoletnich, bezpieczeństwa pracy i wiele innych. Działania te sprawiają, że możliwe jest wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju także w firmach współpracujących z IKEA. Firma monitoruje również warunki pracy u podwykonawców i dostawców w 50 krajach świata, u których na jej rzecz pracuje 600 tys. osób
 • Promowanie uczciwych praktyk rynkowych. IKEA jest obecnie jednym z największych w branży handlowej kupców drewna posiadającego certyfikat FSC®. W 2013 roku prawie 1/3 drewna pozyskiwanego przez firmę posiadała ten certyfikat albo pochodziła z recyklingu. Ponadto, wszyscy dostawcy drewna IKEA spełniają wymogi IWAY Forestry Standard. IKEA była też jednym z inicjatorów stworzenia światowego standardu Better Cotton, dzięki któremu bawełna może być pozyskiwana w sposób odpowiedzialny społecznie i zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Do produkcji swoich wyrobów tekstylnych IKEA korzysta z certyfikowanych źródeł bawełny
 • Oferowanie żywności ze sprawdzonych i zrównoważonych źródeł. Wszystkie sprzedawane przez IKEA śledzie pochodzą z połowów prowadzonych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. IKEA współpracuje też z WWF nad wdrożeniem nowego standardu ASC (Aquaculture Stewardship Council), który ustanowi zasady zrównoważonej hodowli łososia i obejmie do końca 2015 roku całą ofertę IKEA
 • Aktywne angażowanie się w projekty społeczne mające na celu poprawę warunków życia ludzi. Działania te mają miejsce na poziomie globalnym, krajowym i lokalnym. W Polsce IKEA współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie ekologii i działań prospołecznych, m.in. z Fundacją Św. Mikołaja przy wspólnej realizacji programu stypendialnego IKEA FAMILY „Na Rodzinę Można Liczyć”, którego celem jest rozwój kapitału intelektualnego młodych ludzi oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Polsce, Fundacją Partnerstwo dla Środowiska w zakresie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (IKEA Kraków), czy Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej „Źródła” (IKEA Łódź). Pracownicy wszystkich sklepów IKEA chętnie sami inicjują różnego typu działania na rzecz społeczności lokalnych, np. zbiórki charytatywne, wsparcie i promocję adopcji zwierząt ze schronisk (projekt „Pokochaj!” IKEA Katowice) czy wolontariaty (Centrum Zimbardo na Śląsku). W wybranych sklepach IKEA organizowane są również zajęcia dla dzieci wspierające kształtowanie postaw prospołecznych i proekologicznych, np. „Kreatywnie i charytatywnie” (IKEA Targówek)
 • Partnerstwo z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. IKEA dobrowolnie poddaje się zewnętrznej weryfikacji jej strategii CSR
 • Bycie przyjaznym pracodawcą. Grupa IKEA w Polsce zajęła pierwsze miejsce w Rankingu „Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2014” w kategorii firm zatrudniających powyżej 500 osób

 

Więcej: www.IKEA.pl/przyszlosc