IKEA po raz trzeci tworzy „Jaśniejszą przyszłość dla uchodźców”

IKEA rozpoczyna trzecią edycję globalnej kampanii “Jaśniejsza przyszłość dla uchodźców”. W trakcie jej trwania, czyli w okresie od 29 listopada do 19 grudnia, IKEA Foundation przekaże 1 euro od każdego sprzedanego produktu oświetleniowego na rzecz UNHCR. Zebrane środki pozwolą na zapewnienie oświetlenia i energii odnawialnej w obozach dla uchodźców, aby w ten sposób poprawić bezpieczeństwo oraz warunki życia przebywających w nich osób. W poprzednich edycjach na ten cel w Polsce zebrano 329 tys. euro.

 

Brak dostępu do oświetlenia i energii ma poważny wpływ na bezpieczeństwo i edukację milionów osób żyjących w obozach dla uchodźców. Jest to istotna kwestia, ponieważ obecnie na świecie żyje 19,5 mln uchodźców, a połowę z nich stanowią dzieci. Program IKEA i UNHCR (Agencja ONZ ds. uchodźców) stanowi odpowiedź na ten problem. Środki z kampanii trafiają m.in. do obozów w Bangladeszu, Czadzie, Sudanie, Etiopii i Jordanii.

Wraz z milionami ludzi na całym świecie, którzy zostali przymusowo przesiedleni, stoimy obecnie przed wyzwaniem trudniejszym niż kiedykolwiek – podkreślił Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców António Guterres. Szczególnie ważne jest teraz znalezienie innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą pomóc uchodźcom i rozwiązać ich problemy. Czysta energia, którą jesteśmy w stanie zapewnić przy wsparciu IKEA Foundation, jest jednym z nich – dodał António Guterres.

Od początku trwania kampanii, czyli od 2014 roku, udało się na całym świecie zebrać łącznie 18,5 miliona euro. Dotychczasowe środki umożliwiły zakup m.in. 720 ładowanych energią słoneczną latarni ulicznych, 56 000 lamp słonecznych do stosowania wewnątrz pomieszczeń oraz innych rozwiązań korzystających z energii odnawialnej. Część kwoty jest przekazywana również na cele edukacyjne, które do tej pory pomogły kontynuować naukę 37,000 dzieci
w szkołach podstawowych na terenie obozów.

Wojna i prześladowania są obecnie głównymi powodami, dla których miliony rodzin są zmuszone opuścić swoje domy i kraje. Ponadto UNHCR zwraca uwagę, że coraz więcej osób opuszcza swe miejsca zamieszkania z powodu narastających zmian klimatycznych i ich skutków, takich jak powodzie, susze lub niedobór zasobów naturalnych – powiedziała Agata Czachórska, p.o. kierownika ds. zrównoważonego rozwoju w IKEA Retail Polska. Celem kampanii „Jaśniejsza przyszłość dla uchodźców” jest zapewnienieoświetlenia i dostępu do energii odnawialnej w obozach dla uchodźców. Obecna edycja jest szczególna, ponieważ organizowana jest w tym samym czasie, kiedy w Paryżu odbywa się szczyt klimatyczny COP21. W ten sposób chcemy zwrócić uwagę na ważny problem, jakim są zmiany klimatyczne– dodała Agata Czachórska.

IKEA Foundation jest największym partnerem UNHCR z sektora prywatnego. Obie organizacje wspólnie od 2010 roku przyczyniają się do zapewnienia schronienia, opieki oraz edukacji dla dzieci i rodzin przebywających w obozach dla uchodźców, a także dla sąsiadujących z nimi społeczności w wybranych częściach Azji, Afryki i na Bliskim Wschodzie.