III Kongres ESG – zobacz zapis wideo wydarzenia

Kongres ESG to ważne wydarzenie. Odbywa się raz w roku. W 2024 roku odbędzie się 31 stycznia.

Najważniejsze umysły z sektora ESG (Environmental, Social, Governance) zgromadzą się na III Kongresie ESG. To wydarzenie, będące głośnym echem wśród ekspertów z zakresu zrównoważonego rozwoju, przyciąga profesjonalistów, którzy pragną dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i najnowszymi trendami w zakresie ESG.

To, co wyróżnia nasz kongres na tle innych, to nacisk na praktyczne zastosowanie zasad ESG w biznesie. Na uczestników czekają merytoryczne prelekcje, warsztaty oraz inspirujące dyskusje panelowe, w których można zdobyć cenne wskazówki dotyczące implementacji strategii ESG w różnych branżach.

Tematyka Kongresu ESG jest niezwykle ważna, zwłaszcza w obecnych czasach, gdy rośnie zrozumienie dla aktualnych problemów środowiskowych i społecznych. Firmy, które chcą być odpowiedzialne i zrównoważone, muszą zrozumieć i zastosować zasady ESG.

Podczas III Kongresu ESG, nasi eksperci podzielą się swoimi doświadczeniami i najlepszymi praktykami, które pomogą firmom stać się bardziej zielonymi, bardziej społecznie odpowiedzialnymi i lepiej zarządzanymi.

Wątkiem przewodnim III Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa były przemiany społeczne zachodzące w Europie i na rynku pracy. W centrum naszej uwagi postawimy sprawy społeczne, a więc „S” w ESG. Gdy mówimy o zrównoważonym rozwoju, często w pierwszej kolejności myślimy o transformacji energetycznej, przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym i zielonej rewolucji przemysłowej.

Jednak niemniej istotne od kwestii środowiskowych są te związane ze społeczną odpowiedzialnością. Podczas III Kongresu – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa chcemy pokazać „S” jako serce ESG.

Od razu jednak wyjaśniając, że ESG ma rację bytu tylko jako całość, a więc jako współdziałanie wszystkich trzech obszarów środowiskowego – environmental, społecznego – social, a także zbioru zasad i dobrych praktyk do zarządzania organizacją – governance. Nie zapomnimy o „E” i „G, ale sprawy związane z ochroną środowiska i ładem korporacyjnym będziemy analizować w szerszym kontekście.