Idea odpowiedzialnego biznesu

sbaczulisSławomir Baczulis, rzecznik prasowy Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Rozwijanie idei odpowiedzialnego biznesu rozumianej jako efektywnej strategii zarządzania i rozwoju firmy m.in. przez umiejętne i systemowe prowadzenie działalności opartej na zasadach dialogu społecznego, przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw. Warto podkreślić jednocześnie, iż zwiększenie inwestycji w zasoby ludzkie, ochronę środowiska i relacje z otoczeniem firmy, prowadzić może do trwałego sukcesu przedsiębiorstwa. Proces prowadzenia dialogu z interesariuszami korzystnie wpływa na budowanie znajomości i reputacji marki, zwiększa akceptację dla przedmiotu działalności u obecnych i potencjalnych klientów, jak również podnosi morale i wpływa na wzrost satysfakcji pracowników oraz właścicieli. Buduje również u nich poczucie odpowiedzialności i wrażliwości społecznej.

Budowanie strategii przewagi konkurencyjnej na filozofii działalności gospodarczej uwzględniającej wartości etyczne, szacunek dla pracowników, społeczeństwa i przyrody to duże wyzwanie, przed którym stoją menedżerowie i liderzy biznesu. Pomóc im może odpowiednia promocja godnych naśladowania wzorców zachowań pracodawców, rozwijająca u nich ducha idei odpowiedzialnego biznesu. Dobrym przykładem w tym względzie jest konkurs o tytuł „Pracodawca Godny Zaufania”, który nagradza firmy rozwijające programy socjalne, monitorujące przestrzeganie praw pracowniczych, jak również umożliwiające doskonalenie umiejętności zawodowych i zdobywanie dodatkowej wiedzy, czy pomoc dla pracowników i członków ich rodzin w przypadku trudnej sytuacji materialnej i życiowej.