Huawei wyróżniony w XLIV edycji Raportu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Huawei został wyróżniony w XLIV edycji Raportu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu za działania o charakterze CSR prowadzone w dobie pandemii z myślą o pracownikach.

Firma Huawei jako jedna z pierwszych w Polsce zareagowała na rosnące zagrożenie koronawirusem i już pod koniec stycznia br. wprowadziła specjalne zasady dla swoich pracowników, aby zminimalizować ryzyko zakażeń. W tej chwili, dzięki szybkiej reakcji zarządu firmy, wszystkie biura Huawei funkcjonują bez zakłóceń. W Polskich placówkach działania prewencyjne podjęte zostały po konsultacji z Sanepidem i ekspertem do spraw BHP w momencie, gdy epidemia została ogłoszona w Chinach. Dzięki wprowadzonym procedurom sytuacja nie będzie miała większego wpływu ani na globalny, ani lokalny łańcuch dostaw firmy.

Odpowiedzialni od wewnątrz

Zasady obejmują m.in odwołanie wszystkich podróży służbowych, które nie są absolutnie niezbędne. Każdy pracownik, który wrócił z zagrożonego terenu, musiał przejść przez obowiązkową kwarantannę, na długo zanim podobne procedury zostały wdrożone przez władze państwowe. W Chinach wszyscy przyjezdni pracownicy musieli najpierw odbyć tygodniową kwarantannę w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach. W jej trakcie byli dwukrotnie poddawani testom. Dopiero, gdy oba testy wykazały wynik ujemny, można było wejść do siedziby firmy czy fabryki. Jest to ewenement w podejściu do pracowników w czasach zagrożenia koronawirusem.

W każdym z biur powołano specjalne zespoły codziennie udoskonalające procedury bezpieczeństwa. Wprowadzenie rozwiązań w całej strukturze pozwoliło uzyskać długoterminowy efekt. Na długo przed pojawieniem się pierwszych zakażeń w Polsce, jeszcze w styczniu, Huawei wdrożył nowe zasady higieny i kontroli w polskich biurach.

To m.in. mierzenie pracownikom temperatury dwa razy w ciągu dnia, a w razie wyniku powyżej 37,3°C, w ramach prewencji przejście w tryb pracy zdalnej, podobnie jak w przypadku wystąpienia dowolnej infekcji u kogokolwiek z rodziny czy najbliższych. Polski oddział wprowadził również ograniczenia w miejscach spożywania posiłków. Wszyscy pracownicy firmy zostali podzieleni na kilku grup i do pracowniczej stołówki mogą wchodzić tylko o wyznaczonych godzinach. Nowe zasady służą ograniczeniu liczby osób w jednym miejscu. Przed wejściem do pomieszczenia każdy z pracowników ma mierzoną temperaturę.

Do minimum ograniczono także wizyty gości z zewnątrz, zaś pracownikom ograniczono strefy poruszania się tak, żeby nie pojawiali się na piętrach czy w salach spotkań, do których nie muszą mieć dostępu. Nie wolno organizować wewnętrznych spotkań powyżej pięciu osób, zastępując je telekonferencjami.

Wprowadzono także funkcję health managera, który codziennie przeprowadza wywiady w grupie przydzielonych pracowników, mierzy temperaturę, pyta o samopoczucie. Zalecane jest, aby wszyscy pracownicy chodzili po biurze w maskach. Regularnie przypomina się też dedykowanym mailingiem o obowiązujących procedurach oraz dbaniu zarówno o bezpieczeństwo własne, jak i koleżanek i kolegów.

W wielu państwach, w których znajdują się oddziały firmy, również w Polsce, zorganizowano własny transport zbiorowy dla pracowników, tak żeby nie korzystali oni z transportu publicznego. Przed wejściem do autobusu każdemu pracownikowi mierzy się temperaturę.

W ramach komunikacji wewnętrznej wprowadzono szereg szkoleń online dotyczących pandemii. W ich trakcie kompetentne osoby udzielają odpowiedzi na pytania pracowników.

Lokalne wsparcie

Huawei dodatkowo angażuje się w pomoc lokalnym służbom medycznym. Firma przekazała 20 tysięcy masek ochronnych do Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Jest to szczególnie ważne wsparcie, gdyż to właśnie materiałów ochronnych brakuje w szpitalach najbardziej. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA aktualnie jest przekształcony w szpital zakaźny, który dedykowany jest jedynie osobom zarażonym koronawirusem.

W ramach działań dla sektora medycznego Huawei zapewnia również bezpłatny dostęp do rozwiązania EIHealth, które obejmuje usługi takie jak wykrywanie genomu wirusowego, identyfikacja leków antywirusowych oraz analiza tomografii komputerowej za pomocą AI.

Cieszymy się, że nasze starania zostały zauważone przez Redakcję Raportu CSR. Zdrowie naszych pracowników jest dla nas najważniejsze, dlatego pierwsze działania w celu zapewnienia im bezpieczeństwa wprowadziliśmy już w styczniu, kiedy rosła liczba zachorowań w Chinach. Dzięki temu skutecznie zmniejszyliśmy ryzyko zakażeń w naszych biurach, również w Polsce. Naszym celem jest, aby rozwiązania Huawei ułatwiały i polepszały życie jak największej liczbie ludzi, również w Polsce, gdzie jesteśmy obecni od 15 lat.

Zależy nam, by jak najpełniej wspierać rozwój polskiego społeczeństwa, dlatego staramy się być partnerem ważnych społecznie akcji ogólnopolskich i lokalnych. W minionym roku nawiązaliśmy współpracę z organizatorami i uczestnikami Olimpiad Specjalnych, gdyż idee, które przyświecają temu projektowi są zbieżne z naszymi –  wzajemny szacunek, poczucie wspólnoty, integracja, akceptacja, ale też uczciwa rywalizacja.

Huawei wierzy także w poczucie wspólnoty, która jest dla nas istotnym elementem przy budowaniu odpowiedzialnego biznesu. Jako firma z branży technologicznej, skupiamy się głównie na obszarze nauki, dzięki czemu powstały inicjatywy i konkursy dedykowane studentom, naukowcom, młodym inżynierom, tj. „Seeds for the future” czy „ICT Competition”.

Pomagamy też szpitalom dziecięcym i wspieramy uniwersyteckie biblioteki. Dodatkowo, w minionym roku, nasi pracownicy zainicjowali akcję przekazywania 1 proc. podatku na rzecz Fundacji TOPR. Jest to dla nas szczególnie istotne, gdyż pokazuje, że aktywność na rzecz społeczności to nie tylko element strategii zrównoważonego rozwoju firmy, ale przede wszystkim działalność, którą dostrzegają i w którą angażują się nasi pracownicy. To dowód na to, że firma rozumie i zna swoich pracowników, a także trafnie identyfikuje potrzeby lokalnych społeczności i je wspiera. Jesteśmy bardzo dumni, że nasze działania zostały dostrzeżone i docenione. Na pewno nie spoczniemy na laurach – zapewnia Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji Huawei.

Więcej: https://raportcsr.pl/raport-csr/