HSBC pomoże w poprawie jakości powietrza w Krakowie

W ramach tegorocznych obchodów Dnia Ziemi, 24 kwietnia, pracownicy HSBC Service Delivery (Polska) Sp. z o. o. wesprą projekt obsadzania ekranów akustycznych roślinami pyłochłonnymi. Rośliny te pojawią się przy ekranach zlokalizowanych wzdłuż najbardziej ruchliwych ulic Krakowa, począwszy od ul. Grota-Roweckiego. Pracownicy HSBC będą pracowali ramię w ramię z mieszkańcami okolicznych osiedli, aby wspólnymi siłami przyczynić się do poprawy wyglądu i jakości powietrza w tej okolicy miasta.

 

„Troska o środowisko naturalne i działania na rzecz lokalnych społeczności od lat są w centrum zainteresowań HSBC w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadząc działalność biznesową w Krakowie, jesteśmy członkami lokalnej społeczności i czujemy się za nią odpowiedzialni. Chcemy angażować się w przedsięwzięcia ważne z perspektywy tworzenia przyjaznego miejsca do życia dla mieszkańców Krakowa”, powiedział Gregory Apostolakis, dyrektor HSBC Service Delivery (Polska) Sp. z o.o.

Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z najpoważniejszych wyzwań ekologicznych w stolicy Małopolski. Zasadzone wzdłuż ekranów akustycznych rośliny pyłochłonne (m.in. szybko wzrastające pnącza), mogą przyczynić się do poprawy stanu środowiska w Krakowie. Zieleń jest naturalnym filtrem biologicznym, pochłania niektóre zanieczyszczenia gazowe i zatrzymuje pyły. Wpływa również na ograniczenie poziomu hałasu generowanego przez pojazdy poruszające się po drogach. Jednocześnie, rośliny sprawiają, że otoczenie staje się bardziej przyjazne dla oka. Wszystko to przyczynia się do poprawy komfortu życia mieszkańców.

Przy projekcie  obsadzania ekranów akustycznych HSBC współpracuje z Zarządem Zieleni Miejskiej (ZZM), jednostką opiekującą się zielenią Krakowa, oraz grupą mieszkańców osiedli sąsiadujących z ul. Grota-Roweckiego. HSBC pokryje koszt zakupu ponad 450 sadzonek różnych pnączy oraz 13500 litrów kory drzewnej. Pnącza zasadzą, pod nadzorem przedstawicieli ZZM, pracownicy HSBC w ramach wolontariatu. Podobną liczbę pnączy zasadzą mieszkańcy okolicznych osiedli. Utrzymaniem wszystkich roślin zajmie się ZZM. Dzień przed obsadzaniem ekranów akustycznych wolontariusze z HSBC posprzątają niezabudowany teren w bezpośrednim sąsiedztwie biurowca firmy. Obecnie znajduje się tam nielegalne wysypisko śmieci.

Działania te to kolejna „zielona inicjatywa” HSBC w Krakowie i okolicach. W ubiegłym roku wolontariusze firmy oczyścili Wisłę na krakowskim odcinku oraz odnowili infrastrukturę ścieżki przyrodniczej w Babiogórskim Parku Narodowym. Troska o środowisko naturalne była również jednym z kluczowych czynników decydujących o wyborze biura firmy. HSBC Service Delivery (Polska) Sp. z o. o. zajmuje nowoczesny budynek, który jako pierwszy w Krakowie otrzymała prestiżowy certyfikat środowiskowy LEED Gold. Powierzchnia zajmowana przez HSBC została wyposażona m.in. w najnowsze  technologie zmniejszające zużycie wody i energii elektrycznej. Dostarczana do budynku energia pochodzi wyłącznie ze źródeł odnawialnych, a wszystkie odpady są segregowane.

Oprócz działań proekologicznych pracownicy HSBC angażują się również w udzielanie pomocy potrzebującym mieszkańcom Krakowa i okolic,  m.in. odnowili wnętrze Środowiskowego Domu Samopomocy “Przystanek Betlejem”, uczestniczyli w zbiórkach żywności oraz przyborów szkolnych.  Osoby zatrudnione w firmie są również dawcami krwi.