Arbitrażowe Forum Młodych „Klauzula arbitrażowa”

Gośćmi Arbitrażowego Forum Młodych organizowanego przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej będą: Richard C. Lorenzo z kancelarii Hogan Lovells z Miami, Paolo Marzolini z kancelarii Patocchi & Marzolini z Genewy, dr Marcin Olechowski z kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.

 

 Spotkanie Arbitrażowe Forum Młodych odbędzie się w najbliższy poniedziałek 18 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Kwietniowa edycja Forum  poświęcona będzie zagadnieniu klauzuli arbitrażowej i podzielona będzie na dwie części. Podczas pierwszej części odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Arbitrażowego Forum Młodych. Tym razem w formie panelu gośćmi Forum będą Richard C. Lorenzo z kancelarii Hogan Lovells z Miami, Paolo Marzolini z kancelarii Patocchi & Marzolini z Genewy, dr Marcin Olechowski z kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Panel moderować będzie mec. Justyna Szpara z kancelarii Łaszczuk & Wspólnicy. Panel prowadzony będzie w języku angielskim.

Drugą częścią spotkania, która rozpocznie się o godz. 13:00, będą zamknięte warsztaty związane z praktycznymi aspektami dotyczącymi klauzuli arbitrażowej. Warsztaty podzielone są na bloki ćwiczeniowe, podczas których uczestnicy rozwiązywać będą kazusy tematyczne na zasadzie „case study”. Warsztaty te poprowadzą mec. Justyna Szpara z kancelarii Łaszczuk & Wspólnicy oraz mec. Paweł Pietkiewicz z kancelarii Greenberg Traurig. Część warsztatową zakończy gra symulacyjna. Warsztaty prowadzone będą w języku polskim.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej jest organizatorem Arbitrażowego  Forum Młodych na których cyklicznie zapraszani są specjaliści związani z polubownym rozstrzyganiem sporów.

Dodatkowe informację dotyczące Arbitrażowego Forum Młodych znajdują się również na stronie internetowej SA KIG: www.sakig.pl.