Habitat for Humanity Poland – najem społeczny wsparciem dla kobiet w trudnej sytuacji

Od 2017 roku Fundacja Habitat for Humanity Poland realizuje model najmu społecznego. Celem programu jest poprawa dostępu do mieszkań przystępnych cenowo dla osób w trudnej sytuacji. Jedną z grup objętych naszym wsparciem są kobiety, w tym z Ukrainy często po bardzo trudnych, traumatycznych przejściach.

Fundacja w ramach wsparcia mieszkaniowego osób w trudnej sytuacji życiowej pragnie zwiększać ich samodzielność, wspierać ich w rozwoju i stwarzać im możliwości poprawy zdrowia, zarówno psychicznego jak i fizycznego. Taka aktywna postawa uczestników programu pozwala im zbudować trwałą stabilizację życiową i długotrwałe bezpieczeństwo.

„Program Najmu Społecznego pomaga mi czuć się bezpiecznie i stabilnie” – zaznacza jedna z kobiet objętych programem.

Dzięki współpracy z firmą Procter&Gamble uczestniczki Programu Najmu Społecznego mogą korzystać z pomocy psychologa. Pomoc obejmuje indywidualne konsultacje oraz kobiecą grupę wsparcia.