Grupa Żywiec wspiera walkę ze smogiem

Już niedługo na ulicach Żywca pojawią się nowe czujniki umożliwiające monitorowanie jakości powietrza. Grupa Żywiec przekazała Miastu Żywiec na ten cel 70 tysięcy złotych. To część szerszych działań podejmowanych przez firmę na rzecz ochrony środowiska naturalnego i kolejny krok po podpisaniu na początku roku listu intencyjnego, w którym Grupa zadeklarowała współpracę z Miastem na rzecz walki ze smogiem.

Czujki monitorujące jakość powietrza już niebawem zostaną zamontowane w każdej z dzielnic Żywca. Dzielnica, w której pomiary wykażą najmniejsze zanieczyszczenie, zostanie nagrodzona przez władze miasta pod koniec sezonu grzewczego. Obok montażu stacji pomiarowych, w ramach umowy z miastem Grupa Żywiec wsparła także finansowo uruchomienie Centrum Edukacji Ekologicznej w Urzędzie Miejskim w Żywcu. To jednak nie koniec.

Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego to jeden z najważniejszych obszarów zrównoważonego rozwoju naszej firmy. Szczególne znaczenie ma tu dla nas Żywiec, bo czujemy się integralną częścią tej społeczności. Tutaj żyje wielu naszych pracowników. Zdajemy sobie sprawę, że skuteczna walka o jakość powietrza w mieście i regionie wymaga kompleksowych rozwiązań i wierzymy, że działania realizowane w partnerstwie władz miasta, firm i organizacji pozarządowych przyniosą rezultaty – powiedziała Magdalena Brzezińska, Kierownik Działu Korporacyjnego w Grupie Żywiec S.A.

Współpraca ze społecznością lokalną na rzecz poprawy jakości powietrza i ochrony środowiska naturalnego to także efekt dialogu społecznego, który Grupa Żywiec prowadzi od lat z partnerami społecznymi z miasta i okolic. W jego wyniku firma utworzyła Fundusz Społeczny, w ramach którego lokalne organizacje mogą realizować określone w dialogu wspólne cele zrównoważonego rozwoju. W tym roku spośród 5 projektów, które otrzymają dofinansowanie z Funduszu, dwa poświęcone zostały zagadnieniom związanym z ekologią. Pierwszy z nich Żywiec Flower Eco Power ma na celu zachęcenie mieszkańców Żywca do troski o estetykę przestrzeni publicznej: ogrodów i balkonów, stanowiących zielone płuca chroniące mieszkańców przed niechcianym smogiem. Zaś w ramach drugiego z nich Straż Pożarna w Żywcu zakupi ubrania, które zostaną wykorzystane podczas działań chroniących wody lokalnego jeziora.

Grupa Żywiec podjęła także współpracę z Żywiecką Fundacją Rozwoju w zakresie wspólnej edukacji ekologicznej na terenie miasta. W najbliższych tygodniach mieszkańcy Żywca będą mogli wziąć udział w szeregu aktywności, których celem jest szerzenie wiedzy i świadomości odnośnie poprawy jakości środowiska naturalnego.

Dzięki konsekwentnej realizacji strategii „Warzymy lepszy świat” Grupie Żywiec udało się znacząco ograniczyć wpływ działalności na środowisko naturalne. W ciągu ostatnich lat (od 2008 r.) aż o 45% ograniczona została emisja CO2 w przeliczeniu na produkcję 1 hl piwa, przyjazne dla środowiska są także wszystkie lodówki chłodzące piwo w punktach sprzedaży. Grupa Żywiec należy również do najbardziej oszczędnych w zakresie zużycia wody w świecie Heinekena.