Certyfikat Rainforest Alliance na opakowaniach kawy Nespresso

Od października 2017 roku na opakowaniach kaw Nespresso ze stałej oferty pojawi się oznakowanie „Rainforest Alliance Certified™”. Symbol z zieloną żabką międzynarodowej organizacji ma zwrócić uwagę konsumentów na program zrównoważonego rozwoju Nespresso AAA Sustainable Quality™.

 

Program Nespresso AAA Sustainable Quality™ powstał w 2003 roku we ścisłej współpracy z Rainforest Alliance. Jest on przykładem odpowiedzialnego podejścia do pozyskiwania kawy, przy jednoczesnej trosce o farmerów, ich rodziny, społeczności lokalne i środowisko. Ma on na celu pozyskiwanie najwyższej jakości surowca przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Aby podkreślić 14 lat współpracy i partnerstwa z Rainforest Alliance, Nespresso wprowadza nowe opakowania, na których obok logo programu AAA widnieje logo organizacji z informacją o certyfikacji „Rainforest Alliance Certified™”. Oba symbole mają przypominać konsumentom o zrównoważonej jakości kawy Nespresso, czyli takiej, która jest uprawiana i zbierana odpowiedzialnie, z poszanowaniem potrzeb lokalnych społeczności i środowiska.

– Organizacja Rainforest Alliance była jednym z naszych pierwszych partnerów i to ona pomogła nam stworzyć program Nespresso AAA Sustainable Quality™. Jej logo jest rozpoznawalne przez miliony ludzi na całym świecie. Wierzymy, że posługując się nim, pozwalamy klientom lepiej zrozumieć znaczenie naszego programu AAA i jego istotną rolę w pozyskiwaniu kawy w zrównoważony sposób. Umieszczony logotyp jest też symbolem naszego przekonania, że nie wszystko da się osiągnąć w pojedynkę i że tylko długotrwałe relacje partnerskie z lokalnymi i międzynarodowymi organizacjami pomogą nam wspierać plantatorów, bo są oni w centrum wszystkich naszych działań – mówi Jean-Marc Duvoisin, Chief Executive Officer zarządzając Nespresso na świecie.

Misją Rainforest Alliance jest ochrona bioróżnorodności i zasobów naturalnych oraz zapewnienie zgodnych ze zrównoważonym rozwojem środków do życia, poprzez wdrażanie dobrych praktyk rolniczych, zasad prowadzenia biznesu, a także zmianę zachowań konsumenckich. Program AAA został stworzony po to, by wspierać dokładnie te same działania, jak również pomóc w podnoszeniu jakości życia plantatorów, ich rodzin i społeczności lokalnych, przy jednoczesnej dbałości o środowisko. Dzieje się to poprzez całościowe i kompleksowe podejście, które obejmuje audyt plantacji przez Sieć Zrównoważonego Rolnictwa (ang. Sustainable Agriculture Network – SAN) pod kątem nowo utworzonych standardów. Dzięki temu plantatorzy mogą wdrażać zarówno dobre praktyki rolnicze, jak też korzystać ze szkoleń prowadzonych przez agronomów, którzy uczą, jak prowadzić plantacje w bardziej produktywny i zyskowny sposób.

– Jesteśmy dumni z osiągnięć, które są efektem 14-letniej współpracy Nespresso i Rainforest Alliance, i z radością oczekujemy dalszych postępów. Nadal będziemy pracować razem z farmerami, aby tworzyć wspólną wartość i wspierać tętniące życiem społeczności plantatorów kawy, pomagając jednocześnie chronić środowisko naturalne i promować zgodne z zasadami równoważonego rozwoju praktyki rolnicze – dodaje Nigel Sizer, prezes Rainforest Alliance.

Sam program AAA wykracza poza certyfikację Rainforest Alliance. Koncentruje się także na wysokiej jakości kawy i bonusach wypłacanych farmerom, aby mogli pozyskiwać ziarna, które spełniają standardy Nespresso pod względem smaku i aromatu, przy jednoczesnej dbałości o warunki życia na plantacji i środowisko.

Obecnie 80% kawy Nespresso pozyskiwane jest z plantacji uczestniczących w programie AAA, a ok. 40% ziaren pochodzi z farm certyfikowanych przez Rainforest Alliance. Wszystkie opakowania kaw Nespresso ze stałej oferty będą posiadały takie wyraźne oznakowanie, aby podkreślić fakt pozyskiwania owoców w zrównoważony rozwój z poszanowaniem dobrobytu plantatorów, ale także zaangażowanie w tworzenie długotrwałych relacji z wartościowymi partnerami.