Grupa LOTOS w odpowiedzialnej elicie

Grupa LOTOS S.A. kolejny raz zakwalifikowała się do składu RESPECT Index w ramach VIII edycji badania. Uzyskując najwyższy wynik wśród podmiotów z grupy Przemysł spółka uplasowała się w czołówce najbardziej odpowiedzialnych firm w Polsce.

 

Wymagania Indeksu zostały określone w taki sposób, aby uwzględnić również specyfikę branżową spółek. Według podziału sektorowego stosowanego przez giełdę, wyróżniono trzy grupy zaszeregowania: Przemysł, Finanse i Usługi. Grupa LOTOS S.A., podobnie jak w ubiegłym roku, uzyskała najlepszy wynik wśród podmiotów z grupy Przemysł. Ankieta i pytania w niej zawarte zostały dostosowane do specyfiki podmiotów działających w poszczególnych, tak zdefiniowanych sektorach.

Kwestionariusz przygotowano w oparciu o grupy czynników ESG, a więc w podziale na czynniki odnoszące się do oddziaływania na środowisko, odpowiedzialności społecznej oraz ładu korporacyjnego (skrót od angielskich słów: E – environmental, S – social, G – corporate governance).

– Grupa LOTOS od wielu lat konsekwentnie realizuje działania w każdym z obszarów ESG – podkreśla Jowita Twardowska, dyrektor ds. Komunikacji i CSR w Grupie LOTOS. – Dzięki temu po raz kolejny znaleźliśmy się w elitarnym gronie spółek skupionych w RESPECT Index. To, że jesteśmy w nim od początku jego istnienia cieszy, ale i zobowiązuje do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Natomiast dla naszych partnerów biznesowych buduje to jasny przekaz, że działamy zgodnie z najwyższymi standardami światowymi, minimalizując ryzyko inwestycyjne.

Projekt RESPECT (Responsibility, Ecology, Sustainability, Participation, Environment, Community, Transparency) ma na celu promowanie najwyższych standardów odpowiedzialnego zarządzania. Mocno akcentuje również atrakcyjność inwestycyjną spółek giełdowych, którą charakteryzuje m.in. jakość raportowania, poziom relacji inwestorskich czy ład informacyjny. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła wyniki VIII edycji projektu RESPECT Index ujawniając jego nowy skład w drugiej połowie grudnia ubiegłego roku. Obecnie do tego grona należą 24 spółki giełdowe (w tej edycji dołączyły trzy nowe pomioty). Podczas uroczystej gali na GPW spółkę reprezentował Paweł Bujnowski, szef Biura Relacji Inwestorskich Grupy LOTOS.

Więcej: www.odpowiedzialni.gpw.pl