Grupa L’Oréal publikuje rezultaty programu zrównoważonego rozwoju za 2016 rok

Grupa L’Oréal opublikowała właśnie raport na temat rezultatów swoich działań zmierzających do zmniejszenia jej śladu środowiskowego. W 2016 roku firma m.in. zmniejszyła emisję dwutlenku węgla w fabrykach i centrach dystrybucyjnych o 67% oraz udoskonaliła 82% swoich produktów pod kątem wpływu na środowisko. Także polska fabryka firmy osiąga znaczące sukcesy.

Opublikowany właśnie raport Grupy L’Oréal o postępach w zakresie strategii zrównoważonego rozwoju Sharing Beauty With All – Dzielenie się pięknem ze wszystkimi podaje, że Grupa zmniejszyła emisję dwutlenku węgla w fabrykach i centrach dystrybucyjnych o 67%  (w wartościach absolutnych, w porównaniu do poziomu bazowego z 2005 roku). Tym samym Grupa L’Oréal o cztery lata wcześniej zrealizowała swoje zobowiązanie ograniczenia emisji CO2 o 60%, jednocześnie zwiększając produkcję o 29%. Do końca 2016 roku 15 ośrodków przemysłowych Grupy osiągnęło neutralność węglową.

Ten niezwykły wynik został doceniony przez CDP – niezależną organizację międzynarodową, która zajmuje się oceną działań ekologicznych przedsiębiorstw. Spośród niespełna 3000 firm ocenionych w 2016 roku, L’Oréal – jako jedna z dwóch organizacji na świecie – otrzymał ocenę „A”, która oznacza osiągnięcie najwyższego poziomu, w trzech kluczowych dziedzinach: ochronie klimatu, zrównoważonym zużyciu wody i walce z wylesianiem.

– Zmiany klimatyczne są faktem i wpływają one na najbardziej wrażliwe elementy naszego łańcucha wartości, na przykład na rolników i producentów niektórych naturalnych składników takich jak masło shea z Burkina Faso czy olejek arganowy z południa Maroko – mówi Alexandra Palt, Chief Sustainability Officer. – Musimy działać natychmiast. Jesteśmy na półmetku naszych ambitnych działań przewidzianych na rok 2020 i planujemy ponownie podwoić nasze starania zmierzające do zmniejszenia śladu środowiskowego i osiągnięcia podjętych celów, w szczególności w zakresie zrównoważonej produkcji i innowacji – deklaruje Palt.

Polskie osiągnięcia

Polska fabryka L’Oréal w Kaniach pod Warszawą, jako największa fabryka Grupy na świecie, również miała swój wkład w osiągnięcie tych wyników. W Polsce w 2016 roku, w porównaniu do roku bazowego 2005, zmniejszono emisję CO2 o 42%, natomiast zużycie wody niezbędnej do wytworzenia jednego produktu o 44%. Zmniejszono także wielkość odpadów w przeliczeniu na produkt końcowy o 39%. L’Oréal Polska planuje wprowadzenie nowych rozwiązań i technologii, które będą służyć jeszcze większemu ograniczeniu zużycia energii elektrycznej i gazu, co w efekcie znacznie zredukuje emisję CO2. Dzięki inwestycjom w fabryce powstanie również  m.in. nowoczesna stacja recyklingu wody.

– Jestem dumna, że udało nam się wprowadzić tak daleko idące zmiany, szczególnie w zakresie emisji dwutlenku węgla. To oczywiście wysiłek wszystkich fabryk i pracowników L’Oréal na całym świecie, również w Polsce. Fabryka Kosmepol stawia sobie równie wysokie wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Naszym celem do 2020 roku jest m.in. zmniejszenie zużycia wody, emisji CO2 oraz ograniczenie odpadów generowanych w całym procesie produkcyjnym o 60% w stosunku do bazowego roku 2005 – komentuje Wioletta Rosołowska, Prezes L’Oréal Polska.

Zrównoważone innowacje: stopniowe udoskonalanie wszystkich nowych produktów

L’Oréal zobowiązał się do ulepszenia profilu środowiskowego lub społecznego 100% swoich produktów do 2020 roku. W związku z tym konsumenci na całym świecie mogą mieć pewność, iż każdy kupiony przez nich nowy produkt L’Oréal ma coraz mniejszy wpływ na środowisko, co oznacza, że przy ich produkcji wykorzystuje się mniej wody oraz surowce odnawialne lub pozyskane w ramach tzw. zielonej chemii.

To zobowiązanie dotyczy wszystkich marek L’Oréal, a 82% produktów wprowadzonych na rynek w 2016 roku (74% w 2015) odnotowało już taki postęp. Niektóre z nowych produktów zaprezentowanych w 2016 roku są biodegradowalne na poziomie ponad 98%. Są to na przykład szampony i odżywki z nowej linii Biolage R.A.W. oraz szampon Garnier Ultra Doux 5 Plants.

W Polsce firma wprowadziła na rynek produkty marki L’Oréal Paris Botanicals Fresh Care, które nie zawierają silikonów, parabenów i sztucznych barwników, a dodatkowo ich opakowania są przyjazne środowisku: w 100% pochodzą z recyklingu, a co więcej, mogą być łatwo poddane recyklingowi. Produkty Botanicals Fresh Care mają bardzo dobry profil biodegradacji, są bezpieczne i wszystkie zostały poddane stosownym testom.

Raport o postępach Grupy L’Oréal w zakresie zrównoważonego rozwoju i wszystkie wyniki można znaleźć na stronie: sharingbeautywithall.loreal.com/results.

Program Sharing Beauty With All został zainicjowany w 2013 roku. Jest on w pełni zintegrowany z całym łańcuchem wartości Grupy, podsumowuje zobowiązania L’Oréal w zakresie zrównoważonego rozwoju do 2020 roku i odnosi się do wszystkich jego obszarów: od koncepcji produktów aż do ich dystrybucji, włączając w to proces produkcyjny czy pozyskiwanie składników.

Program opiera się na czterech filarach:
Zrównoważone innowacje, które zmniejszą ślad środowiskowy produktów i ich receptur;
Zrównoważona produkcja, która zmniejszy ślad środowiskowy fabryk i centrów dystrybucyjnych;
Zrównoważony rozwój jako działanie na korzyść współpracowników: dostawców i społeczności lokalnych;
Zrównoważone wybory, które mają na celu uświadamianie konsumentom, jaki mają wpływ na środowisko i społeczeństwo.