ANWIL fundatorem nagród w konkursie chemicznym Politechniki Łódzkiej

SONY DSC

Trzy Wydziały Politechniki Łódzkiej (Chemiczny, Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska) zorganizowały już po raz trzeci konkurs chemiczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku ANWIL, który od lat współpracuje z łódzką uczelnią na niwie edukacyjnej oraz badawczej, ufundował nagrody dla laureatów tego konkursu.

ANWIL angażuje się w popularyzację nauki chemii na wszystkich poziomach kształcenia, dlatego chętnie wspiera przedsięwzięcia, które temu służą zarówno samodzielnie (utworzenie klasy patronackiej spółki w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku, czy też sponsoring konkursu chemicznego, organizowanego dla gimnazjalistów przez włocławskie III Liceum im. Marii Konopnickiej), jak i za pośrednictwem swojej fundacji korporacyjnej (program grantowy „Uczę się z ANWIL”).  Firma od lat współpracuje także z Politechniką Łódzką, a o wysokiej jakości tej kooperacji najlepiej świadczy fakt, że włocławska spółka została w zeszłym roku uhonorowana tytułem „Przyjaciela Wydziału Chemicznego” łódzkiej uczelni.

ANWIL w tym roku zdecydował się także ufundować nagrody (tablety) dla laureatów „Konkursu Trzech Wydziałów” Politechniki Łódzkiej, którego celem jest pogłębianie wiedzy chemicznej uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowanych nauką przedmiotów ścisłych na kolejnych etapach swojej edukacji.

Andrzej Kisielewski, Dyrektor ds. Personalnych w ANWIL S.A. powiedział: – ANWIL jako wiodąca firma sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej, kierująca się w swoich działaniach zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu, podejmuje szereg inicjatyw, zmierzających m.in. do rozbudzania zainteresowania młodzieży naukami ścisłymi, zwłaszcza chemią. Uważamy, że zarówno nasze zaangażowanie na rzecz edukowania tego przedmiotu w sposób kreatywny, jak i wsparcie, którego udzielamy organizatorom konkursów i olimpiad chemicznych sprawiają, że uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z jeszcze większą ochotą zgłębiają jej tajniki.

W tym roku w „Konkursie Trzech Wydziałów”, który początkowo – w zamyśle  organizatorów – był skierowany tylko do młodzieży z Łodzi i okolic, wzięli udział także uczniowie z województwa mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego – w sumie aż 139 potencjalnych następców Marii  Skłodowskiej-Curie.

Zakres dwuetapowego konkurs odpowiada wiadomościom i umiejętnościom wymaganym od uczniów szkół ponadgimnazjalnych na poziomie rozszerzonym. Dodatkowo jego uczestnicy muszą znać podstawy analizy jakościowej kationów i anionów, wykorzystujące reakcje wytrącania osadów, kompleksowania oraz identyfikacji podstawowych grup funkcyjnych w związkach organicznych.

W tegorocznej edycji wydarzenia, aby znaleźć się w gronie finalistów, należało uzyskać co najmniej 70 proc. możliwych do zdobycia punktów. Jury ustaliło listy laureatów i finalistów według kolejności uzyskanych przez nich punktów.

W gronie zwycięzców „Konkursu Trzech Wydziałów” 2017 znaleźli się uczniowie: V L.O. im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, V L.O. im. ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie oraz III L.O.  im. św. Jana Kantego w Poznaniu. Natomiast finalistami zostali uczniowie XXVI L.O. im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Łodzi, L.O. im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach, Publicznego L.O. PŁ w Łodzi,a także V L.O. im. ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie.