Grupa ENEA kontynuuje raportowanie CSR online

Grupa ENEA opublikowała trzeci już raport społecznej odpowiedzialności biznesu, po raz kolejny w wersji elektronicznej. Dokument powstał zgodnie z najnowszymi standardami raportowania danych pozafinansowych GRI G4. Nowością w raporcie są filmowe wypowiedzi interesariuszy.

„Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Kapitałowej ENEA 2013” zawiera informacje o relacjach Grupy z jej kluczowymi interesariuszami. Opisuje skalę i charakter wpływu działalności Grupy na otoczenie społeczne oraz realizowane i planowane przez nią inwestycje na rzecz ochrony środowiska.

W proces raportowania zostali zaangażowani specjaliści ze spółek Grupy Kapitałowej ENEA oraz interesariusze zewnętrzni. Na dedykowanej, interaktywnej stronie z treścią raportu online http://raportcsr.enea.pl można znaleźć ich wideo-wypowiedzi. Standard GRI G4 powoduje,  że czytelnicy otrzymują krótkie, zwięzłe i najważniejsze informacje dotyczące podjętych przez firmę działań. Dla ich wygody, większej dostępności oraz zgodnie z proekologicznym podejściem, raport został opublikowany wyłącznie w wersji elektronicznej.

Dzięki transparentnie publikowanym w raportach CSR danym pozafinansowym, ENEA od trzech lat znajduje się w grupie najlepszych w swojej branży. W opublikowanym w październiku br. badaniu “Analiza ESG spółek w Polsce”, organizowanym m.in. przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, ENEA znalazła się w TOP30 spółek giełdowych i wśród trzech najlepszych spółek w międzynarodowej kategorii “spółki użyteczności publicznej”, które ujawniają dane dotyczące wpływu firmy na środowisko, społeczność i ład korporacyjny.

Proces raportowania został przeprowadzony w zgodzie z czterema zasadami standardu: uwzględniania interesariuszy, istotności, kontekstu zrównoważonego rozwoju oraz kompletności.