Grupa CCC po raz trzeci sprawdziła, które elementy ESG są ważne dla interesariuszy

Źródło: CCC S.A.

CCC S.A., największa detaliczna spółka obuwnicza w Europie Środkowej, już po raz trzeci sprawdziła, które zagadnienia z obszaru zrównoważonego rozwoju są ważne dla jej klientów, pracowników i partnerów.

Wśród najważniejszych wskazano pochodzenie surowców i materiałów do produkcji (95 proc. wskazań) oraz prawa człowieka i pracowników (80 proc. wskazań). Zdaniem spółki,wyniki wskazują także, że coraz bardziej zwracamy uwagę na to w jaki sposób organizacje prowadzą komunikację marketingową.

W badaniu wzięli udział konsumenci, pracownicy, dostawcy, partnerzy, inwestorzy oraz przedstawiciele instytucji finansowych, administracji oraz mediów. Wyniki analizy pomagają określić kluczowe obszary oraz ryzyka związane z ESG, aktualizować strategię zrównoważonego rozwoju i rewidować realizację bieżących działań.

W ciągu minionych 5 lat po raz trzeci zweryfikowaliśmy najbardziej istotne kwestie i postulaty dotyczące naszego zrównoważonego rozwoju. Widzimy jak bardzo zmieniło się zrozumienie tego tematu: kilka lat temu dominowały kwestie społeczne, dziś na czele znajdują się te związane z produktem i łańcuchem dostaw –  mówi Daria Sulgostowska,  Head of Sustainability w Grupie CCC. – Chcemy wiedzieć z czego zrobione są produkty oraz czy materiały nadają się do powtórnego wykorzystania. Ma mieć to odzwierciedlenie nie tylko w odpowiednim oznaczaniu produktów, ale także w wiedzy kadry sklepowej oraz szeroko rozumianej komunikacji marketingowej.

Ekologia i problemy społeczne na czele

Wśród zagadnień ekologicznych, ważnych dla badanych, w tym klientów i pracowników, na pierwszym miejscu znalazło się pochodzenie surowców wykorzystywanych w produkcji (95 proc.). Dla partnerów Grupy CCC, organizacji branżowych oraz inwestorów kluczowa jest natomiast możliwość ponownego wykorzystania materiałów. Wymieniali oni również dążenie do gospodarki o obiegu zamkniętym (68 proc.), w tym, w szczególności poszukiwanie alternatywnych surowców, oraz możliwość wydłużenia cyklu życia produktów.

Wysoko we wskazaniach znalazły się także kwestie społeczne, na czele z prawami człowieka i prawami pracowników (80 proc. wskazań). Szczególnie istotne są one dla inwestorów oraz organizacji branżowych. Wśród priorytetów znalazło się także rozwijanie przyjaznego środowiska pracy, w tym przestrzeganie zasad różnorodności (63 proc.). Równość płci i wynagrodzeń, możliwość awansu oraz miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych to najważniejsze postulaty w tym kontekście.

Komunikacja marketingowa – dla kogo jest szczególnie ważna?

W tegorocznej edycji badania, wśród zagadnień ESG ważnych dla respondentów, pojawiły się nowe tematy. Jednym z nich jest odpowiedzialna komunikacja marketingowa. Szczególną uwagę zwracają na nią uwagę partnerzy, organizacje branżowe oraz administracja publiczna. Spółka chce kontynuować komunikowanie działań z klientami na temat ESG, udostępniać informacje o wykorzystywanych surowcach i materiałach czy promować recykling.

Grupa CCC prowadzi kampanie promujące wyprodukowaną w sposób zrównoważony kolekcję GoForNature oraz linię marki Sprandi Green Series. Rozszerza też projekt Daj Swoim Butom Drugie Życie, w ramach którego można oddać używane buty do specjalnych pojemników w sklepach CCC.

Zarządzanie organizacją zgodnie z zasadami ESG to duże zobowiązanie. Wymaga od nas m.in.  transparentnej komunikacji i aktywnego dialogu z klientami, pracownikami, inwestorami, partnerami biznesowymi, decydentami czy mediami. Chcemy znać ich opinie i potrzeby oraz zrozumieć motywacje, którymi się kierują. Dzięki temu jesteśmy w stanie nie tylko efektywniej realizować nasze cele, ale także skutecznie adresować potrzeby wszystkich tych grup, dodatkowo angażując ich w poszczególne obszary naszej działalności – dodaje Daria Sulgostowska.

CCC S.A. jest największą detaliczną spółką obuwniczą w Europie Środkowej. Poza rynkiem polskim, Grupa Kapitałowa CCC prowadzi swoją działalność w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, w Słowenii, w Bułgarii, w Chorwacji, w Rumunii, w Serbii oraz w Rosji. Ponadto, na bazie franczyzy działają też salony na Ukrainie, w Łotwie, na Litwie, w Estonii, w Mołdawii, w Kosowie oraz w regionie GCC: Katarze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Omanie.

Więcej o strategii zrównoważonego rozwoju Grupy CCC: https://corporate.ccc.eu/strategia-csr.

Źródło: CCC S.A.