Gospodarka obiegu zamkniętego w praktyce

Przestawienie gospodarki na tory gospodarki obiegu zamkniętego jest wpisane w plany strategiczne Unii Europejskiej i Polski. Jest częścią unijnej wizji osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050 i zapewnienia ciągłości produkcji w obliczu kończących się zasobów surowców nieodnawialnych. Zapewnić ma wspólnotowej gospodarce odporność i przewagę konkurencyjną.

„Nadchodząca transformacja w kierunku GOZ i związane z nią zmiany regulacyjne są ogromnym wyzwaniem dla biznesu. W ramach wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu, Komisja Europejska przyjęła nową strategię przemysłową i wpisujący się w nią nowy plan działania dot. GOZ. Zaplanowano ponad 80 aktów prawnych, planów działania i inicjatyw, które będą wdrażane w życie w ciągu następnych paru lat. Biznes czekają spore zmiany.” – opowiada Aleksandra Kretkowska z CSR Consulting.

Dlatego właśnie powstał nowy portal dla biznesu: GOZ w Praktyce. To centrum wiedzy i praktycznych rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego. Wspiera firmy w transformacji unijnej gospodarki w kierunku GOZ. Inicjatorem jego powstania jest CSR Consulting, a partnerami biznesowymi: BASF, Carlsberg Polska, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań i Stena Recycling.

Portal skupia w jednym miejscu różnorodne rozwiązania dla biznesu: cyrkularne modele biznesowe, wskaźniki GOZ i narzędzia biznesowe. Zawiera też przegląd polskich i unijnych regulacji prawnych. W Bazie wiedzy przedsiębiorcy znajdą dziesiątki przykładów dobrych praktyk firm, inicjatyw, analiz eksperckich i raportów z Polski i zagranicy. Mogą też dodawać do niej przykłady swoich działań. Na portalu działa też wirtualna Akademia GOZ.

Portal jest inicjatywą prowadzoną w ramach Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Jego inicjatorem i autorem jest CSR Consulting. Jego partnerami biznesowymi są: BASF, Carlsberg Polska, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań i Stena Recycling.

Więcej: https://gozwpraktyce.pl/