Gospodarka Obiegu Zamkniętego niesie zmiany korzystne dla firm

Koncepcja gospodarki cyrkularnej jest szansą dla firm na prowadzenie zrównoważonej działalności oraz poprawę swojej pozycji względem konkurencji. Wymaga jednak zmian modeli biznesowych oraz podniesienia świadomości konsumentów i przedsiębiorstw. To główne wnioski II edycji Konferencji Koalicji RECONOMY, której Stena Recycling była partnerem.

 

Podczas tegorocznej konferencji pt. Gospodarka Obiegu Zamkniętego – biznes i konsument na ścieżce zmiany eksperci poświęcili wiele miejsca na omówienie koncepcji GOZ z punktu widzenia przedsiębiorców.

– Gospodarka Obiegu Zamkniętego najczęściej kojarzy się firmom z procesem zarządzaniem odpadami. I słusznie, jednak to tylko część zagadnienia. Właściwie wdrożone założenia gospodarki cyrkularnej pozwalają nie tylko na efektywne zarządzanie obiegiem odpadów, czy uzyskanie korzystniejszych warunków ich odbioru, lecz także na zyskanie przewagi konkurencyjnej. GOZ inspiruje do poszukiwania nowych rozwiązań dla głównej działalności przedsiębiorstwa. Pozwala na tworzenie takich modeli biznesowych, które będą efektywniejsze a jednocześnie bardziej przyjazne środowisku i społeczeństwu – powiedział Piotr Bruździak, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Stena Recycling.

Ciekawe stanowisko zaprezentował Bolesław Rok, profesor Akademii Leona Koźmińskiego, który przedstawił Gospodarkę Obiegu Zamkniętego jako tworzenie wartości przez racjonale wykorzystanie zasobów. Jego zdaniem jest to koncepcja, która może być wdrożona zarówno na poziomie przedsiębiorstwa, klastra firm, partnerstwa międzysektorowego, gminy czy nawet państwa. Wymaga jednak zastosowania innowacyjnych modeli biznesowych, które przyczynią się do bardziej optymalnych i efektywnych kosztowo procesów. GOZ, jego zdaniem, to nie tylko korzyści dla społeczeństwa, czy środowiska, ale również dla biznesu. Przykłady firm Michelin, Caterpillar czy Dell, które założenia gospodarki cyrkularnej, wykorzystały do stworzenia bardzo opłacalnych modeli biznesowych, tylko potwierdzają tę tezę.

Eksperci przyznawali, że GOZ to wyzwanie, które warto podjąć, gdyż w długiej perspektywie przyniesie korzyści przedsiębiorstwom. Może stać się podstawą radykalnej transformacji gospodarczej, w której będziemy zdolni odtwarzać surowce. A w zasadzie odzyskiwać je z odpadów.

Podczas debaty oksfordzkiej, pt. „Obieg zamknięty w firmie prowadzi do radykalnego zwiększenia kosztów” Piotr Bruździak, pokazywał, że teza ta jest nieuprawniona. GOZ przynosi, jego zdaniem, wiele korzyści firmom. Dla wielu przedsiębiorców odpady są cennym surowcem, zaś optymalizacja procesu ich segregacji i odbioru, przynosi oszczędności. Właściwe zarządzanie odpadami jest także kluczowym elementem efektywnych procesów produkcyjnych. Gospodarka cyrkularna skłania też do poszukiwania nowych rozwiązań i modeli biznesowych. Jak utrzymywał Piotr Bruździak, Rolls Royce, niegdyś kojarzony głównie z produkcją silników, sprzedaję obecnie usługę silnikową. Dostarcza swoje urządzenia, a następnie serwisuje je i poddaje renowacji przez co silniki są w ciągłym obiegu, a firma zyskuje dodatkowe źródła przychodów.

Obecnie obserwujemy dopiero początki transformacji, która jest niezbędna, aby założenia GOZ stały się biznesową praktyką. Ważnym zagadnieniem jest podnoszenie świadomości przedsiębiorców i społeczeństwa, czym jest gospodarka cyrkularna, jakie niesie korzyści i czego wymaga. Jednak w tym procesie nie można zapominać o edukacji konsumentów. Bez ich przekonania, nie wszystkim podmiotom biznesowym uda się zmienić swój sposób działania.

Gościem specjalnym wydarzenia był Peter Lacy, dyrektor zarządzający Accenture Strategy, firmy, która jest jednym z największych dostawców rozwiązań z zakresu zarządzania, dedykowanych Gospodarce Obiegu Zamkniętego. Stworzyła ona departament, który doradza organizacjom na całym świecie, aby założenia GOZ stały się dla nich źródłem przewagi konkurencyjnej. Gość specjalny utrzymywał, że gospodarka cyrkularna to koncepcja biznesowa, w której centrum leży wyeliminowanie marnotrawstwa z procesów produkcyjnych i konsumpcyjnych.

Pokazywał, że ważna jest właściwa gospodarka odpadami, zwracał również uwagę, na potencjał biznesowy, który tkwi w wydłużaniu cyklu życia produktu, czy zjawisku marnowanej przestrzeni (np. samochodu, którym podróżuje tylko jedna osoba). Wskazywał też na pięć modeli biznesowych, które pozwalają przy użyciu GOZ, przekształcić firmę w podmiot bardziej konkurencyjny. Cyrkularny łańcuch dostaw, odnawianie i recykling, wydłużanie cyklu życia produktów, platformy sharingowe oraz łączenie produkcji i usług, to określone przez Accenture ścieżki sprawdzone przez wielu liderów biznesu. Są one, zdaniem Petera Lacy’ego, szansą dla przedsiębiorstw na wyróżnienie się na rynku. Wspierają jednocześnie zapewnienie konkurencyjności i rozszerzenie obszarów działalności biznesowej.

Podczas wydarzenia, swoimi doświadczeniami dzielili się również przedstawiciele instytucji publicznych i firm z Holandii, którzy pokazywali jak GOZ sprawdza się w ich otoczeniu biznesowym. W wydarzeniu wzięło udział około 200 uczestników, przedstawicieli świata biznesu, administracji publicznej, kadry uniwersyteckiej i mediów.

Więcej: Reconomy.pl