Gerber na rzecz klimatu

Działania nastawione na ograniczanie zmian klimatycznych są niezbędne, by pozostawić kolejnym pokoleniom piękną planetę. Dlatego marka Gerber podejmuje działania związane m.in. z praktykami rolnictwa regeneracyjnego czy odpowiedzialnym zarządzaniem zasobami. Ich celem jest tworzenie żywności dla najmłodszych tak, by jednocześnie wspierać pozytywne rozwiązania środowiskowe.

Wszystko zaczyna się od gospodarstw. Gerber blisko i długoterminowo współpracuje z lokalnymi rolnikami, od których kupuje jabłka, marchew czy dynię – wielu z nich dostarcza nam produkty od ponad dekady, a w niektórych przypadkach jabłka i dynie, które trafiają do naszych produktów dostarcza nam już kolejne pokolenie rolników. Dzięki takiej właśnie współpracy możliwe jest skuteczne zachęcanie właścicieli gospodarstw do wdrażania praktyk rolnictwa regeneracyjnego oraz wspieranie ich w realizacji tych praktyk, zarówno merytorycznie jak i finansowo. Co udało nam się osiągnąć do tej pory:

  • Gerber sfinansowało zakup stacji monitoringu chorób i szkodników, z których korzysta już 25 gospodarstw. Pomagają one precyzyjniej planować zabiegi rolnicze i tym samym skuteczniej chronić uprawy oraz ograniczyć zużycie środków ochrony roślin.
  • Gerber promuje stosowanie zielonych nawozów, w tym celu w 2021 roku zakupiliśmy
    i przekazaliśmy naszym rolnikom nasiona rośliny poplonowej – facelii, w ilości umożliwiającej obsianie 65 ha pól uprawnych.
„Troszczymy się też o pszczoły. – mówi Sebastian Bloch, agronom Gerber – Sfinansowaliśmy zakup 100 uli oraz matki pszczele, a w ramach wolontariatu pracowniczego posadzone zostały bogate w pyłek krzewy. Liczymy, że poprawi to jakość plonów oraz będzie korzystne dla populacji pszczół.”

Agronomowie marki Gerber, tacy jak Sebastian, odgrywają ogromną rolę w promowaniu praktyk rolnictwa regeneracyjnego wśród rolników współpracujących bezpośrednio z Gerber. To osoby z szeroką wiedzą, których zadaniem jest m.in. udzielanie merytorycznego wsparcia gospodarstwom dostarczającym składniki wykorzystywane przez Gerber. Nasi specjaliści przynajmniej 2 razy w roku odwiedzają też pola, którymi się opiekują, by osobiście sprawdzić, jak wyglądają uprawy czy pobrać próbki niezbędne do określenia jakości gleby.

Z myślą o planecie

Już od ponad 4 lat rodzice mogą także wybierać dla swoich maluszków ekologiczne produkty z linii Gerber Organic. Powstają one ze składników pochodzących z certyfikowanych gospodarstw ekologicznych, gdzie uprawiane są z poszanowaniem naturalnych procesów oraz dbałością o środowisko, z myślą o przyszłości planety i kolejnych pokoleń.

Także właściwie zaprojektowane opakowania mogą być ważnym elementem działań prośrodowiskowych. Szklane słoiczki i butelki, w które zapakowane są produkty Gerber, w 100% nadają się do recyklingu – oznacza to, że surowiec, z którego powstały, można odzyskać i ponownie wykorzystać, np. do produkcji nowych słoiczków.

Eksperci Gerber stale pracują nad kolejnymi zmianami w obszarze zrównoważonego rozwoju opakowań. Efektem tych wysiłków są m.in. właśnie pojawiające się na półkach nowe tubki z bezbarwnymi nakrętkami. Dzięki temu, że nie zawierają one barwnika, są łatwiejsze w recyklingu.

Działania takie wspierają dalszy rozwój gospodarki obiegu zamkniętego, w której dąży się do wielokrotnego wykorzystywania raz użytych surowców. Pozwala to zaoszczędzić cenne zasoby naturalne i stanowi jeden z elementów ochrony planety przed zmianami klimatycznymi.

Troska o środowisko w Oddziale w Rzeszowie

Słynne słoiczki i tubki Gerber powstają w sercu polskiego Podkarpacia – Rzeszowie. „Od lat prowadzimy działania zgodnie ze zrównoważonym rozwojem, przyczyniając się do redukcji naszego wpływu na środowisko. – mówi Wojciech Kamiński, Lider Zrównoważonego Rozwoju w rzeszowskim Oddziale – By to osiągnąć optymalizujemy zużycie mediów oraz wprowadzamy projekty mające na celu ograniczenie zużycia wody, energii cieplnej oraz elektrycznej. To m.in. montaż izolacji termicznych, instalacji odzysku ciepła, instalacji odzysku i uzdatniania wody czy wymiana istniejącego oświetlenia na nowej generacji źródła światła typu LED. Tylko w latach 2015-2021 udało się w ten sposób w naszej rzeszowskiej fabryce zmniejszyć zużycie:

  • energii cieplnej o ponad 4 000 GJ/rok, czyli w przybliżeniu tyle, ile potrzeba, by przez 12 miesięcy ogrzewać nawet 130 tradycyjnych domów o powierzchni 100 m2;
  • energii elektrycznej o 420 000 kWh/rok, co odpowiada ilości zużywanej rocznie przeciętnie przez ponad 0,5 tys. Polaków;
  • wody o 4 mln l/rok, a do końca 2023 roku, dzięki rozpoczętym już projektom (m.in. związanym z montażem stacji uzdatniania i ponownego wykorzystania wody, instalacji odzysku wody chłodzącej urządzenia czy systemów odzysku wody z procesów termicznych), może udać się zaoszczędzić nawet 4 razy więcej wody – około 18 mln litrów rocznie.

W 2015 roku nasza fabryka w Rzeszowie wprowadziła w życie wewnętrzną Politykę Zero Waste, której celem jest takie zarządzanie, by maksymalnie zagospodarować wszystkie pozostałości produkcyjne – np. wytwarzając z nich biogaz czy wykorzystując resztki organiczne jako naturalny nawóz w okolicznych gospodarstwach. Działania te podejmowane są, by odpady powstające w fabryce nie trafiały na wysypiska śmieci ani tym bardziej do środowiska. Dodatkowo, nasz rzeszowski Oddział posiada także certyfikat systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015, a wykorzystywana tam energia elektryczna pozyskiwana jest w 100% z odnawialnych źródeł energii.