GEFCO podsumowuje działania CSR w Polsce

200 wolontariuszy, 80 akcji i ponad trzykrotnie większy budżet dedykowany na cele społeczne – GEFCO Polska podsumowało działania CSR (Corporate Social Responsibility) prowadzone w 2019 roku w ramach wolontariatu pracowniczego. Plany GEFCO na najbliższe miesiące gwarantują, że społeczna odpowiedzialność biznesu nadal będzie zajmować ważne miejsce w strategii polskiego oddziału jednego z największych operatorów logistycznych na świecie.

Dwoma kluczowymi filarami projektów społecznych GEFCO Polska był wolontariat pracowniczy oraz fundusz celowy na realizację programu CSR. Obecnie w wolontariacie pracowniczym działa ponad 200 osób z 17 oddziałów GEFCO w Polsce. To oznacza, że realizowane w ciągu całego roku działania wspiera co trzeci pracownik firmy. W minionym roku środki przeznaczone przez GEFCO Polska na realizację projektów CSR były trzykrotnie wyższe w porównaniu do 2018 roku.

Głównym beneficjentem wolontariatu GEFCO Polska była Fundacja Gajusz z Łodzi, pomagająca przewlekle i nieuleczalnie chorym dzieciom oraz ich rodzinom. W 2019 roku w ramach działań dla Fundacji wolontariusze GEFCO przeprowadzili 29 akcji, w tym odnawianie pomieszczeń, transport żywności i urządzeń medycznych czy organizację zbiórki pieniężnej w ramach obchodów 20-lecia GEFCO Polska.

Wśród innych podmiotów, które otrzymały wsparcie GEFCO znalazły się Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska Formuła Dobra, Stowarzyszenie Monar, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu oraz Fundacja Rozszczepowe Marzenia. GEFCO Polska prowadziło również dziewięć akcji dodatkowych, w tym nasadzenia drzew czy zbiórki na rzecz pracowników firmy, którzy potrzebują największego wsparcia.

„Motto naszej firmy – Partners unlimited – nie odnosi się wyłącznie do budowania relacji partnerskich z naszymi klientami, ale również do niesienia pomocy osobom najbardziej potrzebującym z naszego otoczenia. W 2020 roku będziemy w dalszym ciągu rozwijać współpracę z wybranymi wcześniej fundacjami, z którymi łączy nas bliska więź oraz organizować akcje dodatkowe. Jednym z miejsc, w których pojawią się wolontariusze GEFCO będzie łódzkie Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie” – mówi Tomasz Bujacz, Branch Manager z GEFCO Polska.