Gala Rankingu Odpowiedzialnych Firm

– Odpowiedzialne podejście do biznesu to szansa na osiągnięcie nowych przewag konkurencyjnych poprzez lepsze wykorzystanie zasobów i budowanie trwałych relacji z otoczeniem. Nie ulega zatem wątpliwości, że przedsiębiorstwa postępujące zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności tworzą konkurencyjną gospodarkę rynkową – powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas gali IX edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Uroczystość zorganizowana podczas VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbyła się 21 kwietnia w Katowicach.

Wicepremier Piechociński podkreślił, że koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) staje się coraz bardziej popularna, a firmy chętnie podejmują działania w tym obszarze. W dobie wielu wyzwań, przed którymi stają nie tylko gospodarki krajowe, ale też procesy ekonomiczne w regionie europejskim oraz rynki światowe, rozmowa o zagadnieniach społecznej odpowiedzialności jest szczególnie ważna. – Uważam, że dzięki takim firmom zaczynają pojawiać się obszary działalności prowadzonych w oparciu o podobne wartości, z uwzględnieniem zasad społecznej odpowiedzialności. Wyraźniej dostrzegani są wówczas ludzie w procesach produkcji, dystrybucji i konsumpcji. Zupełnie inaczej podchodzi się również do korzystania z zasobów naturalnych, dbania o środowisko naturalne w okolicy, w której działa dana firma – wyjaśnił.

Przypomniał także, że rolą Ministerstwa Gospodarki jest zapewnienie jak najlepszych warunków rozwoju polskich przedsiębiorstw oraz wzrost konkurencyjności naszej gospodarki zarówno w Unii Europejskiej, jak i na rynkach globalnych. – W 2014 r. powołałem Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, odpowiadając tym samym na zgłaszane przez firmy prośby o umożliwienie dialogu między biznesem a społeczeństwem. W jego ramach aktywnie działają cztery grupy robocze, które przygotowują konkretne rekomendacje dotyczące kierunków wdrażania zasad CSR do polityki gospodarczej kraju – dodał.

Ranking Odpowiedzialnych Firm publikowany jest przez Dziennik Gazetę Prawną pod patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Lista społecznie odpowiedzialnych spółek sporządzana jest na podstawie modyfikowanej co roku ankiety opracowanej przez prof. Bolesława Roka, czołowego polskiego eksperta w dziedzinie CSR, obejmującej obszary takie jak odpowiedzialne przywództwo, zaangażowanie społeczne, komunikacja z interesariuszami, innowacyjność społeczna i odpowiedzialne zarządzanie. W tegorocznej IX edycji rankingu wzięło udział 80 firm: 74 firmy w głównym zestawieniu oraz 6 firm na Liście Firm Społecznie Odpowiedzialnych. Nagrody otrzymali DB Schenker, Bank Handlowy, Coca-Cola, Orange Polska, PKN Orlen, Polpharma oraz Volkswagen Poznań. Wydarzenie otrzymało patronat honorowy Ministra Gospodarki.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki