Fundacja UNIQA z nowymi projektami przeciwko hejtowi

Fundacja UNIQA rozpoczyna współpracę z Fundacją „Instytutem Cyfrowego Obywatelstwa” oraz Uniwersytetem SWPS i RESQL, by razem stawić czoła zjawisku hejtu. Zaangażowanie Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa i Uniwersytetu SWPS stwarza jeszcze większe możliwości dostarczenia placówkom narzędzi odpowiadającym na ich potrzeby, by jak najskuteczniej docierać do dzieci i młodzieży z problematyką hejtu i przemocy rówieśniczej.

Trzecia edycja projektu „Szkoda życia na hejt”

W szkołach podstawowych Fundacja będzie kontynuować warsztaty stacjonarne na temat zjawiska hejtu i możliwych form jego ograniczania. W ostatnich dwóch latach organizatorom udało się dotrzeć do ponad 13 tys. uczestników programu, a statystyki projektu wzrosną jeszcze w tym roku. We wtorek 9 kwietnia Fundacja UNIQA rozpoczyna rekrutację szkół do trzeciej edycji programu, tym razem pod hasłem „Szkoda życia na hejt”. Celem tegorocznej edycji jest nie tylko profilaktyka i wyposażanie szkół w narzędzia do rozwiązywania problemu hejtu, ale też nauka pozytywnej, wolnej od hejtu komunikacji. Trenerzy będą także uczyć bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z narzędzi cyfrowych, aby pomóc dzieciom uniknąć takich zagrożeń jak cyberprzemoc. Projekt zostanie zrealizowany w 50 szkołach podstawowych w całej Polsce. Partnerem tegorocznej edycji został Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, założony i prowadzony przez Magdalenę Bigaj, medioznawczynię, badaczkę i działaczkę społeczną.

– Problem hejtu jest bardzo złożony, zatem i walka z nim nie będzie jednowymiarowa. Nie wystarczy powiedzieć dzieciom „nie hejtujcie”, ale trzeba zrozumieć, dlaczego one to robią i wspólnie, przy udziale całej społeczności szkolnej, pracować nad rozwiązaniem problemu. Hejt nie dotyczy tylko osoby go doświadczającej i agresora, ale całej grupy rówieśniczej. Bo inne dzieci go widzą, wspierają, dołączają się do niego,  czasami odwracają oczy. Z naszymi partnerami, zarówno Uniwersytetem SWPS, RESQL, jak i Instytutem Cyfrowego Obywatelstwa, łączy nas podobne spojrzenie na ten problem i wiara, że współdziałając możemy realnie na niego wpłynąć – mówi Karolina Rosińska, prezeska Fundacji UNIQA.

Instytut Cyfrowego Obywatelstwa przeprowadził pierwsze w Polsce badane higieny cyfrowej osób dorosłych, otwierając debatę publiczną na rolę dorosłych w kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży w świecie cyfrowym. Prowadzi także od początku 2024 roku autorski bezpłatny program „Wychowanie przy ekranie”, którego celem jest dostarczenie osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą wiedzy i narzędzi pozwalających wspierać osoby młode w pracy nad higieną cyfrową. Zespół edukatorów Instytutu ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych na temat wpływu nowych technologii na wszystkie grupy wiekowe. Uczestnicy i uczestniczki projektu otrzymują materiały edukacyjne i scenariusze lekcji dla różnych grup wiekowych.

– Hejt w Internecie nie byłby tak powszechnym zjawiskiem, gdybyśmy umiejętnie korzystali z możliwości, jakie nam stwarza technologia. Z Ogólnopolskiego Badania Higieny Cyfrowej, które zrealizowaliśmy w 2022 roku, wprost wynika, że zaledwie 14,3 proc. badanych kontroluje czas spędzany przed ekranem, a 2/3 z nich uważa, że spędza w ten sposób za dużo czasu. Funkcjonowanie w taki sposób wpływa na nasze zdrowie, także psychiczne. Możemy to jednak zmienić. Mamy wypracowane narzędzia, które sprawdzają się w edukacji i z powodzeniem możemy je wykorzystać we wspólnym projekcie z Fundacją UNIQA  – podkreśla Magdalena Bigaj, prezeska Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa i autorka książki „Wychowanie przy ekranie”.

Hejt a przemoc rówieśnicza

Hejt, zarówno w Internecie, jak i  w świecie rzeczywistym, jest częstym przejawem przemocy rówieśniczej. Dlatego Fundacja UNIQA nawiązała partnerstwo z Uniwersytetem SWPS, który stworzył innowacyjny system wspierający szkoły w rozwiązywaniu problemów przemocy rówieśniczej, którego elementem jest aplikacja RESQL. System RESQL to połączenie działań profilaktycznych oraz interwencyjnych. Aplikacja mobilna  umożliwia anonimowe zgłaszanie incydentów oraz sytuacji niepokojących przez uczniów, a zgłoszenia są obsługiwane przez nauczycieli-interwentów. Szkoła otrzymuje pakiet szkoleń dla kadry i uczniów oraz scenariusze działań związanych z poszczególnymi sytuacjami przemocy rówieśniczej, scenariusze lekcji wychowawczych, dotyczących problematyki przemocy. Każda placówka zostaje otoczona opieką powdrożeniową, w skład której wchodzą dodatkowe materiały edukacyjne, konsultacje ze specjalistami, w tym możliwość konsultacji prawnej w temacie prawa oświatowego. Poza działaniami w szkołach planowane są webinary edukacyjne dla rodziców i nauczycieli oraz kampania społeczna „Przerwij krąg przemocy”, budująca świadomość problemu. Zakładany zasięg komunikacji to ponad 4 mln odbiorców.

 Przemoc rówieśnicza przybiera wiele postaci, może mieć zarówno aspekt fizyczny, jak i psychiczny. Coraz częściej przenosi się do Internetu. Badania pokazują, że ponad połowa dzieci w wieku od 11 do 17 lat doświadczyło różnego rodzaju przemocy szkolnej. Te alarmujące statystyki możemy zmienić mądrą edukacją i właściwymi narzędziami. Bardzo nas cieszy, że Fundacja UNIQA uwierzyła w nasze rozwiązanie. Dzięki niemu możemy realnie wpłynąć na bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów i uczennic w wielu szkołach w Polsce – zaznacza Krzysztof Rzońca, prezes RESQL.

Nabór dla szkół średnich do programu realizowanego wspólnie z Uniwersytetem SWPS i RESQL Fundacja UNIQA rozpocznie 15 kwietnia na stronie www.przerwij-krag-przemocy.pl. W czerwcu zostaną ogłoszone wyniki konkursu i zostanie wyłonionych 100 szkół. Projekt wystartuje na jesieni 2024 roku, tuż po rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2024/2025.