Fundacja Środowiskowa Audi finansuje badania nad nowym procesem recyklingu

Betty Leibiger, a doctoral student in chemistry at TU Bergakademie Freiberg, is working with the Audi Environmental Foundation to research new ways of recovering resources through recycling.

Fundacja Środowiskowa Audi połączyła siły z Uniwersytetem Górnictwa i Technologii we Freibergu (TU Bergakademie Freiberg) w celu zbadania nowych sposobów odzyskiwania surowców w procesie recyklingu. Pierwiastki takie jak ind, gal, a nawet cyna, są niezbędne dla nowoczesnych technologii, takich jak światłowody, fotowoltaika i półprzewodniki, ale ich zasoby są ograniczone. Każde urządzenie elektroniczne składa się z komponentów zawierających te właśnie pierwiastki. W założeniach projektu, surowce te mają być odzyskiwane ze spalanych odpadów za pomocą selektywnej ekstrakcji. Obecnie są one często marnowane, gdy komponenty elektroniczne są wyrzucane do odpadów domowych. Nowy proces ma na celu utrzymanie tych cennych metali technologicznych w obiegu.