Fundacja PGE od 10 lat pomaga potrzebującym

– Powołanie Fundacji PGE 10 lat temu stało się impulsem do intensyfikacji działań o charakterze społecznym w Grupie PGE. Przez ten czas zrealizowaliśmy wiele istotnych inicjatyw i projektów, a Fundacja jest dziś ważną częścią strategii CSR całej Grupy PGE – mówi Zbigniew Kajdanowski, prezes Fundacji PGE.

Od początku istnienia Fundacja przekazała ponad 1600 darowizn różnym instytucjom i organizacjom. Udzielona pomoc finansowa została przeznaczona na wsparcie inicjatyw z zakresu pielęgnowania pamięci historycznej, krzewienia kultury, pielęgnowania tożsamości narodowej, ochronę i promocję zdrowia, jak również działania edukacyjne. Fundacja PGE realizowała także autorskie i partnerskie projekty edukacyjne i historyczne, w tym m.in. wystawiła blisko 700 spektakli edukacyjnych dla dzieci „Jak Pstryk i Bzik zostali oświeceni”, przekazała prawie 7500 „Energetycznych tornistrów” dla pierwszoklasistów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz otoczyła opieką ponad 900 Powstańców Warszawskich i przekazała 500 „Paczek dla Kombatanta”.

W ramach Fundacji PGE wsparcie społeczności lokalnych realizowane było także poprzez program Wolontariatu Pracowniczego PGE. W programie udział wzięło blisko 1000 Wolontariuszy PGE, którzy zrealizowali prawie 300 autorskich projektów społecznych.

Fundacja PGE realizuje także projekty środowiskowe. Angażuje się w opiekę nad pomnikami przyrody, jak np. Krzywy Las pod Gryfinem w województwie zachodniopomorskim, współpracuje z parkami narodowymi oraz organizacjami zajmującymi się ochroną rzadkich gatunków ptaków i zwierząt.

Obecnie, najważniejszą inicjatywą prośrodowiskową, realizowaną przez Fundację PGE jest program „Lasy Pełne Energii”, który ma na celu odbudowę drzewostanu w polskich lasach oraz poprawę jakości powietrza i stanu wód gruntowych. W ramach programu, PGE nawiązała współpracę z Biebrzańskim Parkiem Narodowym w kwestii ochrony przyrody oraz działalności zmierzającej do osiągnięcia zeroemisyjności w Parku.

Priorytetowym projektem historycznym Fundacji są „Tablice Pamięci”, którego celem jest przywrócenie pamięci o Tablicach Tchorka. W ramach projektu, przy każdej tablicy Karola Tchorka, PGE umieszcza tablicę z informacją w języku polskim i angielskim wraz z kodem QR, odsyłającym do biblioteki multimediów oraz materiałów edukacyjnych na stronie internetowej tablicepamieci.pl. Tablice Tchorka są świadectwem pamięci o konsekwentnym planie eksterminacji mieszkańców Warszawy przez Niemców z czasów II Wojny Światowej. Poprzez swoje działania, Fundacja PGE popularyzuje oraz zwiększa rozpoznawalność tych miejsc oraz dociera z informacją historyczną do zagranicznych turystów.

Źródło: PGE