Fundacja Kapucyńska im. bł. Aniceta Koplińskiego rozwija działalność

Fundacja Kapucyńska im. bł. Aniceta Koplińskiego ma nadzieję na podwojenie wpływów z wpłat z odliczeń 1 proc. podatku. W zeszłym roku przekazy z tego tytułu zasiliły konto fundacji kwotą 19387,37 zł która została przeznaczona na budowę Domu bł. Aniceta – Jałmużnika Warszawy.

 

Fundacja powstała w 2010 r. z inicjatywy Braci Mniejszych Kapucynów i jest owocem ich wieloletniej działalności zorientowanej na ludzi ubogich i bezdomnych. Fundatorem Fundacji jest Radosław Pazura, który wspiera wizerunkowo prowadzone przez fundację działania. Fundacja podejmuje szereg inicjatyw, pozwalających powrócić bezdomnym do samodzielnego życia oraz zaangażować się społeczeństwu w pomoc na rzecz osób wykluczonych społecznie. Pozytywny wizerunek fundacji owocuje współpracą z mediami oraz osobami publicznymi, takimi jak Przemysław Babiarz, Krzysztof Ziemiec, Dorota Chotecka, Adam Woronowicz, Ernest Bryll, Marcin Styczeń.

Fundacja współpracuje z małymi przedsiębiorstwami jak i z dużymi korporacjami realizującymi projekty z zakresu CSR. Dotychczasowymi partnerami były takie firmy jak Piekarnia Cukiernia AK Otrębusy, Coca-Cola Poland, Strauss Cafe Poland, Cemex Polska.

Codziennie Fundacja wydaje około 200 obiadów, prowadzone są zajęcia dla bezdomnych, odbywają się spotkania pozwalające obcować z kulturą, można uzyskać pomoc lekarską i materialną, np. odzież czy środki higieny. W we wrześniu 2018 r. miało miejsce otwarcie Domu bł. Aniceta – Jałmużnika Warszawy. W nowej placówce codziennie rano wydawana jest kawa i herbata, a w południe pełnowartościowy obiad. W każdą środę bezdomne osoby mogą oglądać filmy, wysłuchiwać koncertów i spotykać się z artystami. W czwartki są spotkania ze Słowem. Co piątek, po obiedzie, otwiera się manufaktura bezdomnych – na zajęciach podopieczni fundacji robią różańce, których zysk ze sprzedaży zasila jej konto. Fundacja liczy też na pomoc rzeczową i dobrowolne wpłaty, które można przekazywać przez jej stronę internetową https://fundacja-kapucynska.org/