Fundacja C&A wspiera RED NOSES

Fundacja C&A wspiera projekty RED NOSES Clowndoctors International w Polsce i Chorwacji poprzez darowiznę w wysokości 100,000 Euro.

Dzięki dotacji, Fundacja „CZERWONE NOSKI Klown w Szpitalu” sfinansuje projekt na rzecz zwiększania radości życia oraz trwałego rozwoju CZERWONYCH NOSKÓW.

“Od otwarcia swojego 1000 sklepu w Europie 9 lat temu, Fundacja C&A wspiera inicjatywy społeczne w krajach, w których
funkcjonuje C&A”, tłumaczy Leslie Johnston, Dyrektor Wykonawczy Fundacji C&A, “Jesteśmy dumni z naszego wsparcia dla Clowndoctors niosących radość chorym dzieciom.”

Obecnie, 10 polskich klownów z RED NOSES regularnie odwiedza szpitale w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. W ramach nowego projektu, finansowanego przez Fundację C&A, ich działalność zostanie rozszerzona o kolejne miasta, aby jeszcze więcej dzieci mogło zaznać nadziei i pocieszenia. Klowni RED NOSES pomagają młodym pacjentom śnić, śmiać się, zapomnieć o cierpieniu, myśleć pozytywnie i czerpać radość z życia.

CA_budzikPoprzez swoje finansowanie, Fundacja C&A wspiera także kontynuację programu dla pacjentów w stanie śpiączki w klinice “Budzik” otwartej w 2013 roku i specjalizującej się w opiece nad dziećmi, które doznały uszkodzenia mózgu na skutek wypadku. Specjalnie przeszkoleni klowni RED NOSES dostarczają tym dzieciom ważnych bodźców, które mają im pomóc przebudzić się ze śpiączki oraz niosą swą wyjątkową pomoc w trudnym okresie rehabilitacji.

Głównym tematem projektu jest intensywne szkolenie oraz kształcenie ustawiczne klownów RED NOSE do szczególnie wymagającej pracy w placówkach szpitalnych i opiekuńczych. Darowizna Fundacji C&A oznacza, że nowy koncept “ISH To Go” będzie mógł zostać wdrożony w życie. Do Polski zaproszona zostanie także “Międzynarodowa Szkoła Humoru”, która poprzez wielodniowe warsztaty zapewniać będzie doskonale przeszkolenie oraz kształcenie ustawiczne klownów.

By zapewnić trwały rozwój CZERWONYCH NOSKÓW, RED NOSES Clowndoctors International aktywnie wspiera swoich polskich partnerów w wielu dziedzinach, takich jak strategia, PR czy marketing. W celu zwiększenia rozpoznawalności Clowndoctors w Polsce, przyszłe działania Fundacji C&A pozwolą na przejęcie zarządzania lokalną działalnością marketingową przez nowego pracownikaw polskim zespole tak, aby jeszcze więcej potrzebujących dzieci mogło korzystać z odwiedzin klownów RED NOSES.

“Cieszymy się, że dzięki dotacji Fundacji C&A możemy jeszcze lepiej szkolić naszych artystów. Oznacza to, że będziemy w stanie przynosić więcej radości do szpitali w Polsce” tłumaczy Monica Culen, twórca i Dyrektor Zarządzający RED NOSES Clowndoctors International.