Fundacja BGŻ dba o młodych rowerzystów

Logo-Kocham-Rower_BGZ_logoFundacja BGŻ dołączyła do grona partnerów wspierających Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Fundacja kontynuuje zaangażowanie społeczne Banku BGŻ, który od lat promuje rowerze bezpieczeństwo na drodze. Od 2012 roku w szkołach gimnazjalnych Bank realizuje program rowerowy – “Jeżdżę z głową” skierowany do uczniów z mniejszych miejscowości, którzy chcieliby zaangażować się w zwiększenie bezpieczeństwa na drogach w swoich lokalnych środowiskach.

W pierwszej edycji programu udział wzięło ponad  160 nauczycieli szkół gimnazjalnych ze 100 miast. Z sukcesem naukę zakończyło 4500 uczniów, którzy wykazali się  znajomością podstawowych zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, stając się Ekspertami Ruchu Drogowego w swoich miejscowościach. 90 kolejnych szkół przystąpiło w marcu   do II edycji programu.

– Jesteśmy dumni z zaproszenia do włączenia się w prace Stowarzyszenia dla Bezpieczeństwa Drogowego. Wiemy, że tylko łącząc siły, możemy liczyć na większą skuteczność naszych działań, a bezpieczeństwo w ruchu drogowym  to nasza wspólna odpowiedzialność. Parafrazując jednego z uczniów biorących udział w programie, liczymy na to, że dzięki takim koalicjom, zapanuje pokój na naszych drogach – powiedziała Małgorzata Zdzienicka, Grabarz, prezes Fundacji BGŻ.

Fundacja BGŻ powstała w 2006 roku. Podejmuje inicjatywy w obszarze edukacji i solidarności społecznej wynikające z odpowiedzialności Banku BGŻ jako instytucji zaufania publicznego na rzecz rozwoju lokalnych środowisk. Prowadzi autorskie programy edukacyjne o zasięgu ogólnopolskim (Jeżdżę z Głową), programy stypendialne (Klasa BGŻ, Agrotalenty BGŻ) a także stałą działalność grantodawczą na poziomie lokalnym. Zgodnie z mottem „Możesz na Mnie Polegać” realizuje w Banku BGŻ program wolontariatu pracowniczego.

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego (Partnerstwo) jest inicjatywą non-profit na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, której członkami są przedstawiciele wszystkich trzech sektorów: biznesu i organizacji pozarządowych (stowarzyszenia i fundacje) oraz administracji rządowej. Partnerstwo powstało z inicjatywy i jest afiliowane przy Global Road Safety Partnership w Genewie, międzynarodowej organizacji pracującej na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zrzeszającej biznes, organizacje pozarządowe i rząd. GRSP działa na rzecz trwałego ograniczenia liczby wypadków drogowych w krajach przechodzących proces transformacji.

Źródło: BGŻ