Fundacja Auchan na rzecz młodzieży razem z PAH i PCK

Fundacja Auchan na rzecz młodzieży, z myślą o przeciwdziałaniu najdotkliwszym skutkom trwającej pandemii, przyznała dofinansowanie dla 2. projektów na rzecz dzieci i ich rodzin, realizowanych przez Polską Akcję Humanitarną – Pajacyk Bez Przerwy oraz Polski Czerwony Krzyż. W działania, zaplanowane na rzecz otoczenia społecznego 33. sklepów Auchan w całej Polsce, zaangażują się w ramach wolontariatu pracowniczego również ich pracownicy – niosąc w tym trudnym okresie realną pomoc najbardziej potrzebującym.

Fundacja Auchan na rzecz młodzieży od lat wspiera projekty, których celem jest zapewnienie zdrowego rozwoju i prawidłowego odżywiania dzieci oraz młodzieży. Także tym razem działania podjęte przez Fundację Auchan, wspólnie z partnerami – Polską Akcją Humanitarną (PAH) i Polskim Czerwonym Krzyżem (PCK), będą miały na celu w jej pierwszym etapie zapewnienie doraźnej pomocy – poprzez dostarczenie paczek żywnościowych dla dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin, w drugim zaś, edukację na temat zdrowego żywienia i stylu życia. Pomocą objętych zostanie ok. 1000 dzieci mieszkających w otoczeniu hipermarketów Auchan w Warszawie, Lublinie, Krakowie, Płocku, Poznaniu i Szczecinie.

Fundacja Auchan, w swoich działaniach na rzecz najbardziej potrzebujących dzieci
i młodzieży, zawsze kieruje się ideą promowania zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia, którymi chcemy zarazić młodych ludzi. W tak trudnych czasach, podczas epidemii koronawirusa, nasza pomoc nabiera szczególnego wymiaru. Mamy nadzieję, że projekt realizowany we współpracy z PAH i PCK pomoże dzieciom z najuboższych rodzin przetrwać go w jak najlepszym zdrowiu, także podczas tegorocznych wakacji – mówi Gerard Gallet, dyrektor generalny Auchan Retail Polska.

Realizacja wspólnego projektu przebiegać będzie w dwóch etapach:

Etap I: Pomoc doraźna – w ramach tego etapu przewidziano:
dożywianie dzieci w czasie zamknięcia szkół z powodu epidemii (380 paczek)
dożywianie dzieci w placówkach wsparcia dziennego podczas wakacji letnich 2020 (10 tys. posiłków dla ok. 300 dzieci)

Paczki żywnościowe przekazane zostaną w dwóch transzach – pierwsza dotrze do potrzebujących dzieci już w drugiej połowie maja, następna w połowie czerwca br.

Etap II: Działania edukacyjne
opracowanie scenariuszy lekcji o zdrowym żywieniu, które zostaną udostępnione
100 szkołom lub innym placówkom realizującym zajęcia dydaktyczne