Forum Zrównoważonych Opakowań w Warszawie

fot. PIxabay.com

Forum Zrównoważonych Opakowań odbędzie się 19 września w Warszawie. To pierwsza taka inicjatywa w Polsce.

Forum Zrównoważonych Opakowań to główna konferencja Centrum Zrównoważonych Opakowań, skupiającego wiedzę i innowacyjne rozwiązania w tym zakresie. Jego założycielami są Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A i firma doradcza CSR Consulting.

Połączy firmy z całego łańcucha wartości we wspólnym poszukiwaniu innowacyjnych, bardziej przyjaznych środowisku opakowań. W związku z wprowadzaniem w UE gospodarki obiegu zamkniętego, wymagania wobec opakowań wprowadzanych na rynek są coraz bardziej restrykcyjne.

– Przestawianie unijnej gospodarki na tory gospodarki obiegu zamkniętego i rozszerzanie odpowiedzialności producentów za ich wpływ na środowisko oznacza dla firm w Polsce konieczność wprowadzeniu szeregu zmian – mówi Małgorzata Greszta, partner zarządzająca CSR Consulting. – Do 2030 roku w Unii Europejskiej większość odpadów opakowaniowych będzie musiała być poddawana recyklingowi. Przedsiębiorcy będą ponosić faktycznie koszty zagospodarowania odpadów po swoich produktach. Będą one tym mniejsze, im bardziej opakowania będą spełniały wymogi gospodarki cyrkularnej. Dodatkowo, Unia chce bardzo ograniczyć korzystanie z plastiku. Dlatego firmy w Polsce już dziś szukają nowych, bardziej zrównoważonych rozwiązań w zakresie opakowań. Nie jest to proste zadanie. Na rynku brakuje gotowej oferty. Aby pomóc zmierzyć się z tym wyzwaniem, powołaliśmy Centrum Zrównoważonych Opakowań. Skupia ono wiedzę i innowacyjne rozwiązania w tym obszarze.

Forum Zrównoważonych Opakowań odbędzie się 19 września w Centrum Smak Kariery Carrefour przy al. Jerozolimskich 148 w Warszawie. Partnerami Forum są firmy Carrefour Polska i Carlsberg Polska. Forum połączy podmioty z całego łańcucha wartości opakowania: producentów wprowadzających opakowania na rynek, sieci handlowe, producentów opakowań i materiałów opakowaniowych, projektantów oraz firmy odzyskujące i przetwarzające odpady opakowaniowe.

Podczas Forum analizowane będzie miejsce opakowań w gospodarce obiegu zamkniętego i strategii zrównoważonego rozwoju biznesu. Zaprezentowane będą też praktyczne rozwiązania w zakresie ekoopakowań stosowane na różnych etapach łańcucha wartości – od ecodesingu po edukację konsumentów nt. postępowania z odpadami opakowaniowymi. Celem Forum jest budowanie wiedzy w zakresie zrównoważonych opakowań, a także wymiana doświadczeń i najlepszych dobrych praktyk firm w tym obszarze.

– Dla Grupy Carlsberg jednym z kluczowych celów zawartych w strategii zrównoważonego rozwoju pn. Together Towards Zero jest obniżenie śladu węglowego w browarach i w całym łańcuchu dostaw, tj. od surowców poprzez produkcję aż po dystrybucję i sprzedaż produktów – mówi Adam Pawełas, dyrektor zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw w Grupie Carlsberg. – W bilansie emisji CO2 opakowania, szczególnie opakowania szklane i aluminiowe, mają największy udział całości emisji dwutlenku węgla, bo oscyluje ona w granicach 40%. Dlatego jednym z naszych zdefiniowanych celów jest redukcja emisji CO2 w łańcuchu dostaw o 30% do 2030 roku. Aby to osiągnąć, dążymy do wzmocnienia systemów opakowań butelki zwrotnej, ograniczania zbędnych opakowań i zmniejszania ich wagi oraz minimalizowania pustych przebiegów w transporcie opakowań. Ponadto wprowadzamy innowacyjne rozwiązania w tym obszarze, czego dobrym przykładem jest Snap Pack. Jednocześnie zwiększamy procentowy udział materiałów z recyklingu w naszych opakowaniach. Zamierzamy również promować dostawców z aktywną agendą redukcji emisji CO2 w produkcji opakowań oraz kontynuować ocenę ekologiczną produktów wprowadzanych na rynek.

– Zmiana opakowań na bardziej zrównoważone jest ogromnym wyzwaniem dla biznesu – głównie z powodu skali koniecznych zmian – dodaje Jakub Tyczkowski, prezes Organizacji Odzysku Opakowań Rekopol. Do 2030 roku w Unii 70% odpadów opakowaniowych będzie musiało być poddawanych recyklingowi, w tym: 85% papieru i tektury, 75% szkła i 55% tworzyw sztucznych. Wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych będą musiały nadawać się do recyklingu. To na producentach spoczywać będzie coraz większa odpowiedzialność za dobre projektowanie opakowań i zagospodarowanie ich, gdy stają się odpadem.