Foresight CSR – Ekspercki przegląd CSR

Ukazał się kolejny, czwarty numer publikacji „Foresight CSR – Ekspercki przegląd CSR”, tym razem poświęcony wyzwaniom w łańcuchu dostaw.

Foresight CSR to cykliczna publikacja skierowana do osób zainteresowanych rozwojem nowoczesnej gospodarki, w tym szczególnie społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Publikacja zawiera ekspercki przegląd bieżących wydarzeń, opisy inspirujących innowacji społecznych oraz inne, ciekawe i podane w lekki sposób informacje.

Wersję elektroniczną oraz edycje archiwalne można bezpłatnie pobrać ze strony wydawcy – firmy Go Responsible.