Dzień Drzewa

Tetra Pak flag

Dzień Drzewa jest obchodzony w Polsce 10 października co roku od 2002 r. Jego celem jest zwrócenie uwagi na działania mające na celu ochronę naszych drzew i lasów. Wiele zależy również od firm, które powinny odpowiedzialnie korzystać z takich surowców jak drewno. Tetra Pak, światowy producent innowacyjnych opakowań kartonowych, działa na rzecz poprawy walorów środowiskowych swoich produktów i rozwiązań.  

Obecnie jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla naszej planety jest nielegalna wycinka drzew. Tetra Pak jest jedną z firm, która stara się przeciwdziałać spustoszeniom wyrządzonym w lasach na całym świecie. W ramach tych działań wspiera globalne działania na rzecz środowiska poprzez zwiększanie w swoich opakowaniach ilości papieru pochodzącego z odpowiedzialnie zarządzanych lasów. Do kwietnia 2016 r. Tetra Pak dostarczył na całym świecie ponad 200 miliardów opakowań certyfikowanych przez Forest Stewardship Council®, co oznacza, że materiał opakowaniowy pochodzi z odnawialnych upraw leśnych. Tetra Pak wspiera także organizację pozarządową Earth Day Network, która postawiła sobie za cel posadzenie 7,8 miliarda drzew do 2020 r.

Z badania 2015 Datamonitor Consumer Survey przeprowadzonego dla Tetra Pak wynika, że 71% konsumentów na całym świecie oraz 73% w Polsce twierdzi, że opakowanie przyjazne środowisku powinno być wyprodukowane z surowców odnawialnych. 40% konsumentów  zwraca również uwagę na logotypy świadczące o ekologicznych walorach produktu, co oznacza, że ekologiczne opakowania zyskują na znaczeniu. Tetra Pak, lider w zrównoważonej produkcji kartonów, zwiększa udział materiałów odnawialnych w swoich opakowaniach, jednocześnie podejmując współpracę z instytucjami prawnymi oraz zakładami zajmującymi się recyklingiem w celu zwiększenia liczby przetwarzanych kartonów na całym świecie.

Opakowania Tetra Pak w ok. 76% składają się z papieru, czyli materiału odnawialnego. Firma inwestuje także w zwiększanie udziału surowców odnawialnych w opakowaniach wielomateriałowych. W 2013 r. Tetra Pak, jako pierwsza spółka w sektorze opakowań dla żywności, wprowadziła bio-zakrętki z odnawialnego polietylenu dużej gęstości (HDPE) powstałego z trzciny cukrowej. W 2014 r. firma rozpoczęła także produkcję elementów swoich opakowań w oparciu o polietylen małej gęstości (LDPE) z trzciny cukrowej.

W 2014 r. na rynku zadebiutował pierwszy karton Tetra Rex® wyprodukowany w całości z surowców odnawialnych. Opakowanie powstało z połączenia materiałów, takich jak tworzywo z trzciny cukrowej oraz papier. Po udanej premierze opakowania w fińskiej mleczarni Valio, Tetra Rex® jest obecnie dostępne na całym świecie. Do 2016 r. firma planuje dostarczenie 100 milionów tego typu opakowań na całym świecie.

Kartony Tetra Pak w całości podlegają recyklingowi. Obecnie ponad 150 firm działających na 45 rynkach przetwarza podstawowe surowce wykorzystywane do produkcji kartonów Tetra Pak. W Polsce zużyte opakowania do żywności są przetwarzane w papierniach Mondi Świecie S.A.,TOP SA, Fabryka Papieru i Tektury „Beskidy” S.A. Kartony są wytrzymałe, dlatego ich recykling pozwala na odzyskanie włókien celulozowych, które stosuje się do produkcji delikatnych wyrobów, takich jak ręczniki papierowe czy chusteczki używane w szpitalach i przychodniach. Z przetworzonych materiałów powstają również płyty TErO wykorzystywane w przemyśle meblarskim i budowalnym. Użycie tony papieru pochodzącego z recyklingu zamiast nowego surowca pozwala ocalić dwanaście drzew.

Oprócz odnawialności, promowania selektywnego zbierania odpadów oraz recyklingu opakowań kartonowych, Tetra Pak stara się zwiększyć efektywne wykorzystywanie materiałów oraz zredukować tzw. ślad węglowy. W lipcu 2016 r. firma dołączyła do światowej inicjatywy RE100 prowadzonej przez The Climate Group oraz CDP. W ramach współpracy Tetra Pak zobowiązał się do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji z 20% do 100% do 2030 r. Ponadto dane za rok 2015 wskazują, że emisja dwutlenku węgla w całym łańcuchu wartości Tetra Pak spadła o 15% od 2010 r. przy jednoczesnym wzroście produkcji o 16% w tym samym okresie. Tetra Pak oferuje także usługę Environmental Benchmarking Service, która pozwala klientom firmy na oszacowanie ich wpływu na środowisko, dzięki czemu mogą oni określić,  które obszary ich działalności wymagają poprawy.