FOB: zgłoszenia dobrych praktyk do Raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2013

Nowy program wolontariatu pracowniczego, powstanie kodeksu etycznego, zainicjowanie cyklicznych szkoleń dla pracowników, wprowadzenie proekologicznych rozwiązań w biurze, to przykłady działań, które można zgłaszać do największego kompendium wiedzy o społecznej odpowiedzialności biznesu. Formularz do przesyłania zgłoszeń do Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2013. Dobre praktyki”, dorocznej publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu, otwarty będzie do 9 stycznia 2014 roku.

Każda firma, która w roku 2013 realizowała dobrą praktykę CSR może ją zgłosić do Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2013. Dobre praktyki” przez wypełnienie specjalnego formularza, dostępnego na stronie raport2013.odpowiedzialnybiznes.pl. Rejestracji przykładów działań społecznie i środowiskowo odpowiedzialnych przedstawiciele firm mogą dokonywać w dniach 9 grudnia 2013 – 9 stycznia 2014 roku.

Dobre praktyki muszą dotyczyć jednego z obszarów normy ISO 26000:
•    Ład organizacyjny
•    Praktyki z zakresu pracy
•    Prawa człowieka
•    Środowisko
•    Uczciwe praktyki operacyjne
•    Zagadnienia konsumenckie
•    Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej

Zgłoszenia zostaną zweryfikowane przez Komitet Merytoryczny pod względem kryteriów: adekwatności działania z misją firmy; innowacyjności praktyki względem realizowanych wcześniej i względem innych firm; tworzenia wzajemnych korzyści dla firmy i dla interesariuszy; oraz wymierności działania pod względem ekonomicznym, ekologicznym i społecznym. Opublikowanie dobrej praktyki w Raporcie jest nieodpłatne.
Podobnie jak w ubiegłym roku można zgłaszać także praktyki, które zostały już opublikowane na łamach ubiegłych edycji raportu, ale były realizowane także przez firmę w 2013 roku. Zostaną zaprezentowane w raporcie jako praktyki długoletnie. Zgłoszenia praktyk długoletnich można dokonać przez ten sam formularz, co nowych praktyk: raport2013.odpowiedzialnybiznes.pl, również do 9 stycznia 2014 roku.

– Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2013. Dobre praktyki” to najważniejsza, doroczna publikacja, która promuje odpowiedzialne podejście do biznesu. Pokazując ponad 400 przykładów dobrych praktyk daje inspirację tym firmom, które wciąż szukają sposobu na CSR w swoich strukturach. To informator dla świadomych konsumentów i konsumentek, którzy chcą wiedzieć więcej na temat tego, w jaki sposób powstaje dany produkt czy usługa; to świetne źródło informacji dla pracowników, interesujących się tym, co oferuje potencjalny pracodawca; a także dla mieszkańców, którzy chcą wiedzieć jak firma zapobiega negatywnemu oddziaływaniu na środowisko – mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Najnowszy Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2013. Dobre praktyki” będzie już 12. edycją publikacji, która stanowi podsumowanie zaangażowania firm w Polsce w realizację zasad odpowiedzialnego biznesu oraz jest przeglądem innych inicjatyw związanych z CSR w danym roku.
Publikacja zostanie zaprezentowana podczas Targów CSR – 1 kwietnia 2014.