FOB opracuje zasady respektowania praw dziecka w biznesie

Z inspiracji Orange Polska FOB rozpoczyna prace nad Zasadami respektowania praw dziecka w biznesie. Wspólnie z firmami i organizacjami eksperckimi chce wypracować rozwiązania, które w sposób należyty zabezpieczą prawa dziecka w odniesieniu do due dilligence. Dbałość o prawa człowieka jest bowiem istotnym elementem odpowiedzialności przedsiębiorstw i procedur należytej staranności w ramach raportowania ESG.

Przedsiębiorstwa często oferują usługi, których użytkownikami są najmłodsi. Dzieci pojawiają się w komunikacji marketingowej czy reklamowej i są jej odbiorcami. W ramach programów zaangażowania społecznego biznes współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, których beneficjentami są przede wszystkim dzieci.

Czy firmy w Polsce są pewne, że na każdym etapie ich działań prawa dziecka są respektowane? Jak dbają o wizerunek dziecka w komunikacji marketingowej? Skąd pewność, że w organizacji, którą dana marka wspiera czy sponsoruje, dzieciom nie dzieje się krzywda i są w niej bezpieczne?

Więcej: https://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/rozpoczynamy-prace-nad-zasadami-respektowania-praw-dziecka-w-biznesie/