Flix publikuje swój pierwszy dobrowolny raport ESG

Flix publikuje swój pierwszy dobrowolny raport ESG, zgodny ze standardem GRI (Global Reporting Initiative). Firma zadeklarowała, że do 2040 roku zapewni całkowicie neutralne podróże pod względem emisji CO2 w Europie. Strategia Flixa zawarta w opublikowanym raporcie ESG opiera się na czterech filarach określanych jako: Ludzie (People), Planeta (Planet), Mobilność (Mobility) i Zarządzanie (Governance).

Flix, globalny dostawca mobilności, który oferuje ekologiczne i przystępne cenowo podróże, dociera obecnie do ponad 5500 destynacji na całym świecie. FlixBus jest obecny w większości państw Europy, a także w Ameryce Północnej i Południowej. Niedługo Flix poszerzy również swoją działalność w Azji, ponieważ ogłosił swoje plany wejścia na rynek w Indiach w 2024 roku. Opublikowany raport ESG wyznacza decydujący kamień milowy w rozwoju Flixa, ponieważ zapewnia firmie realną strategię oraz transparentność w realizacji działań w dążeniu ku zero-emisyjności.

André Schwämmlein, współzałożyciel i CEO Flixa: „Z dumą opublikowaliśmy dziś nasz pierwszy dobrowolny raport ESG, który pomoże nam realizować naszą wizję dostarczania ekologicznych i cenowo przystępnych podróży z większą transparentnością. Tym samym wdrażamy procesy doskonalenia, zobowiązując się do cyklicznego raportowania wyznaczonych w ramach raportu ESG miar i wskaźników efektywności”.

„Organizacja powinna zawsze mieć na uwadze wartości, które kształtują jej wizję i jednocześnie zwracać uwagę na to, jaki wpływ na otoczenie wywiera jej działalność. W związku z tym chcemy mieć pewność, że spełniamy ważną rolę dla otoczenia i oprócz uznania dla naszych mocnych stron, chcemy pracować nad wszelkimi niedociągnięciami, które mogą się pojawić. Wraz ze wzrostem wiąże się większa odpowiedzialność, którą jesteśmy gotowi przyjąć”, podsumował Schwämmlein.

Raport został opracowany zgodnie ze standardem GRI (Global Reporting Initiative) i z zachowaniem zasady podwójnej istotności. Obejmuje on najistotniejsze obszary działalności Flixa oraz analizuje ich wpływ na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo, a także na długoterminowy sukces firmy.

Strategia Flixa zawarta w raporcie ESG opiera się na czterech filarach: Ludzie (People), Planeta (Planet), Mobilność (Mobility) i Zarządzanie (Governance).

Flix zapowiedział, że do 2040 roku będzie zapewniać w Europie podróże całkowicie neutralne pod względem emisji CO2 do amosfery, osiągając dekarbonizację nawet przed terminem wyznaczonym przez UE1. Firma planuje określić harmonogram dążenia do neutralności węglowej w skali globalnej w ciągu najbliższych dwóch lat. Plany te będą dostosowane do ustaleń SBTi (Science-Based Target initiative) tak, aby osiągnąć lub wyprzedzić w czasie założenia Porozumienia Paryskiego. Globalny cel

będzie również zależał od zmieniających się ram regulacyjnych i postępu projektów dążących do opracowania alternatywnych napędów, w których Flix aktywnie uczestniczy.

Efektywne zarządzanie flotą. Flix dba o optymalne obłożenie pojazdów na drogach i korzysta z najnowocześniejszej floty. W ten sposób pasażerowie wybierając autobusy FlixBusa zamiast innych opcji transportu, takich jak auto lub samolot, zaoszczędzili ponad 800 000 ton CO2 w 2022 roku. Ponadto, Flix umożliwia podróżnym zrekompensowanie śladu węglowego podróży dzięki systemowi utworzonemu we współpracy z atmosfair. Dzięki pasażerom FlixBusa, którzy skorzystali z tej możliwości, od 2015 roku wspólnie udało się zrekompensować aż 98 000 ton CO2.

Przede wszystkim jednak Flix stale bada alternatywne napędy i paliwa, aby zmniejszyć swój ślad węglowy poprzez stopniową transformację swojej floty. Oficjalne rozwiązanie dla autobusów dalekobieżnych, które byłoby neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla nie zostało jeszcze opracowane. Jednak firma w ciągu ostatnich kilku lat przetestowała pięć alternatywnych technologii paliwowych i napędowych. Flix wziął udział w ponad dziesięciu pilotażowych programach w Europie i USA, testując autobusy elektryczne, autobusy napędzane biopaliwem oraz panele słoneczne jako dodatkowy napęd w pojazdach swojej floty. Dodatkowo, od niedawna nowe autobusy wyposażone w panele słoneczne debiutują na dwóch międzynarodowych liniach w Europie.

Flix zdaje sobie sprawę, że funkcjonując w 40 krajach w skali globalnej, działania tak dużej firmy mają realny wpływ na codzienne życie różnych grup ludzi – od pasażerów, poprzez kierowców autobusów, aż po ponad 5500 pracowników. Dlatego Flix umieścił ludzi w samym centrum swojej strategii biznesowej, uznając ich dobrostan za jeden z podstawowych zasobów firmy. W tym celu firma zidentyfikowała konkretne obszary, na których się skupia w obrębie domeny Ludzi.

Przede wszystkim, Flix dba o bezpieczeństwo swoich pasażerów, załogi i pracowników, co jest egzekwowane przez System Zarządzania Bezpieczeństwem (Safety Management System), który składa się z ponad 60 inicjatyw. Ponadto, Flix wprowadził globalną politykę Różnorodności, Równości i Integracji (Diversity, Equality & Inclusion Policy) i udostępnił opcję informowania o naruszeniach w jej zakresie poprzez Program Zgłaszania Naruszeń. Poza tym, firma stawia na Zaangażowanie i Rozwój swoich pracowników, dlatego wprowadziła strategię monitorowania opinii na temat miejsca pracy. Flix kładzie nacisk na rozwój umiejętności zawodowych i osobistych swoich pracowników, zapewniając budżet przeznaczony na szkolenia liderów i członków zespołów.

Flix postrzega mobilność jako podstawowe prawo, w takim znaczeniu, że wszyscy powinni mieć możliwość podróżowania i połączenia ze światem niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu ekonomicznego. Dlatego firma obsługuje coraz większą liczbę destynacji, budując najszerszą w Europie sieć autobusów dalekobieżnych pod marką FlixBus, a także rozbudowując usługę FlixTrain.

Flix dociera do ponad 5500 destynacji w 40 krajach, przy czym aż 30% z nich ma mniej niż 20 000 mieszkańców, a w Polsce odsetek miast o tej wielkości jest jeszcze wyższy, ponieważ wynosi aż 41%. Poprzez ciągłe rozszerzanie swojej siatki, również na obszarach, gdzie FlixBus jest często jedynym środkiem transportu zbiorowego, firma aktywnie walczy z wykluczeniem transportowym. Celem Flixa jest przede wszystkim zapewnianie przystępnych cenowo opcji podróży. Jednocześnie firma stawia na

innowacje i zadowolenie pasażerów, co wiąże się z inwestowaniem w infrastrukturę, rozbudowę sieci i łączone formy transportu.

W ramach strategii ESG firmy Flix, Zarządzanie w zgodzie z ładem korporacyjnym stanowi ostatni filar strategii firmy obok Planety, Ludzi i Mobilności. Jest to także odgórna zasada dla wszystkich działań prowadzonych w obszarze biznesowym w firmie Flix. Oznacza to ścisłe przestrzeganie przepisów krajowych, międzynarodowych i lokalnych oraz wyznaczanie solidnych korporacyjnych standardów etycznych, przy jednocześnie rosnącej liczbie regulacji podejmowanych w tym zakresie.

Systemy zarządzania firmy obejmują między innymi Globalny Kodeks Postępowania zarówno dla pracowników, jak i partnerów biznesowych, obowiązujące regulaminy, a także wspomniany Program Zgłaszania Naruszeń. Ponadto, Flix w 2022 roku wdrożył nowy System zarządzania ochroną danych.

W obrębie zarządzania ESG powstał Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju, utworzony przez wszystkich członków zarządu, który funkcjonuje jako organ nadzorczy w zakresie strategii ESG, oceny ryzyka i analizy wyników. Ma on także za zadanie ustalać cele ESG oraz agendę działań dla Grupy Flix.