Firmy wykorzystujące olej palmowy zbyt bierne?

fot. materiały prasowe

Najnowszy ranking firm wykorzystujących olej palmowy, WWF Palm Oil Buyers Scorecard, przygotowany przez organizację WWF wykazał, że robią one zbyt mało na rzecz wspierania zrównoważonych upraw oleju palmowego i walki z wyniszczaniem lasów tropikalnych.

Piąta edycja sporządzanego od dziesięciu lat rankingu firm wykorzystujących olej palmowy – WWF Palm Oil Buyers Scorecard – uwzględnia 173 dużych sprzedawców detalicznych, producentów towarów konsumpcyjnych oraz firm z sektora spożywczego z 20 krajów. Ze wszystkich 173 zaproszonych do rankingu firm, 41 nie odpowiedziało na zapytanie WWF, z czego 12 firm z Polski.

Większość polskich firm unika więc odpowiedzi na pytania uwzględnione w kwestionariuszu WWF. Jedynie 3 z 15 polskich firm (Lotte Wedel, ZT Kruszwica, Colian), zapytanych przez WWF, podzieliły się informacjami. Reszta firm zdecydowała się nie udzielać odpowiedzi. Po ponad dekadzie zwiększania świadomości o negatywnych skutkach upraw oleju palmowego dla lasów, społeczności i klimatu nie do zaakceptowania jest fakt, że jakakolwiek firma wykorzystująca olej palmowy działa zbyt opieszale lub całkowicie unika działań związanych z korzystaniem ze zrównoważonych upraw oleju palmowego.

Ranking wykazał, że członkowie CGF (Consumer Goods Forum; Forum Towarów Konsumpcyjnych) – platformy branżowej dla sprzedawców detalicznych i producentów, za pośrednictwem której firmy zobowiązały się do wyeliminowania wycinki lasów na potrzeby swoich łańcuchów dostaw, mają opóźnienia w realizacji założonych celów i nie podejmują odpowiednich działań w celu pozyskiwania zrównoważonego oleju palmowego.

Z 53 członków CGF ujętych w rankingu, tylko dziesięć marek wykazało realne działania w kierunku pozyskiwania zrównoważonego oleju palmowego. Wyniki tej niewielkiej grupy liderów pozwalają na optymizm, jednak powinny być regułą, a nie wyjątkiem wśród firm, które zobowiązały się do całkowitego wyeliminowania wylesiania ze swoich łańcuchów dostaw do 2020 r. Organizacja WWF oczekuje, że wszyscy członkowie CGF podejmą pilne kroki na rzecz korzystania ze zrównoważonych upraw oleju palmowego, zgodnie z przyjętą przez nich misją “budowania zaufania wśród konsumentów i napędzania do pozytywnych zmian.”

Żadna firma nie uzyskała najwyższego możliwego wyniku w rankingu WWF, który wskazuje, jakie działania podejmują globalne marki w celu zmniejszenia negatywnych skutków pozyskiwania najbardziej popularnego oleju roślinnego z niezrównoważonych upraw.

Tylko jedna firma – producent towarów konsumpcyjnych Ferrero, zdobyła ponad 20 punktów (z możliwych 22), wysyłając pozytywny sygnał dla reszty branży, że korzystanie z oleju palmowego ze zrównoważonych upraw bez niszczenia lasów jest możliwe.

– Dobrą wiadomością jest fakt, że rok 2020 stanowi ogromną okazję dla firm, aby wspólnie z podmiotami odpowiedzialnymi za tworzenie polityki oraz konsumentami zaangażowały się w wykorzystywanie oleju palmowego, którego uprawy nie niszczą przyrody ani lasów – wyjaśnia Elizabeth Clarke, globalna liderka ds. oleju palmowego w WWF – Te działania dotyczące stosowania oleju palmowego stanowią kluczowy element ambitnego Nowego ładu dla natury i ludzi, który wprowadza nas na drogę ku ratowaniu przyrody do roku 2030. Przyroda znajduje się pod ogromną presją, dlatego w roku 2020 musimy podejmować wspólne działania, aby zapewnić zrównoważoną przyszłość dla ludzi i dla całej planety. Oczekujemy, że firmy staną na wysokości zadania – dodaje.

Organizacja WWF zapowiada publikację kolejnek wersję rankingu WWF Palm Oil Buyers Scorecard przed końcem 2020 r.

Ranking Palm Oil Buyers Scorecard można znaleźć pod adresem:palmoilscorecard.wwf.panda.org