Firma Brambles osiągnęła neutralność węglową w swojej działalności

Brambles to globalny dostawca rozwiązań dla łańcucha dostaw prowadzący działalność w 60 krajach za pośrednictwem marki CHEP. We wrześniu 2020 r. firma ogłosiła udane zakończenie pięcioletniego programu zrównoważonego rozwoju oraz uruchomienie jeszcze bardziej ambitnego programu, którego celem jest stworzenie pionierskich regeneracyjnych łańcuchów dostaw. W ramach nowego programu firma zobowiązała się dążyć do ograniczania globalnego ocieplenia do 1,5°C zgodnie z Porozumieniem Paryskim, a także do realizacji celu dotyczącego emisji dwutlenku węgla w swoim łańcuchu dostaw wyznaczonego na podstawie danych naukowych.

W związku z tym firma Brambles ma przyjemność ogłosić, że osiągnęła neutralność węglową w całej swojej działalności. Dotyczy to również operacji CHEP w Polsce Oznacza to, że poziom emisji netto CO2 generowanych przez firmę został ograniczony do zera w zakresie 1 (emisje bezpośrednie generowane przez spalanie paliwa) oraz w zakresie 2 (emisje pośrednie wynikające z produkcji zakupionej energii elektrycznej) wskazanych w standaryzowanym dokumencie Greenhouse gas (GHG) Protocol.

Neutralność węglowa w zakresie 1 i 2 to pierwszy krok w stronę ambitnej i jeszcze bardziej wymagającej dekarbonizacji całego łańcucha dostaw firmy Brambles, w tym emisji generowanych przez działalność podwykonawców (zakres 3). Aby to osiągnąć, firma określi cel[1] oparty na danych naukowych dotyczący emisji pozostających pod jej bezpośrednią kontrolą oraz generowanych w ramach łańcucha dostaw.

„To krok milowy, który napawa mnie prawdziwą dumą”, stwierdził Graham Chipchase, dyrektor generalny firmy Brambles. „Ale to nie koniec pracy. Prawdziwe wyzwanie, jakie stoi przed naszą firma, to zachęcanie klientów i dostawców do osiągnięcia neutralności węglowej we własnej działalności. Będziemy pogłębiać współpracę i wspólnie podejmować nowe inicjatywy, aby wykorzystać gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz najlepsze dostępne produkty i usługi o charakterze nisko- lub zeroemisyjnym w celu dekarbonizacji naszego całego łańcucha dostaw”.

Kompensacja dwutlenku węgla i odnawialne źródła energii

Brambles jest pionierem gospodarki o obiegu zamkniętym i obniża emisję dwutlenku węgla od ponad 70 lat, w tym w ramach ambitnego planu zrealizowanego w latach 2015–2020. W Polsce firma jest obecna od ponad 20 lat i oferuje swoje usługi ponad 900 klientom. Jednak mimo pozycji lidera firma może zredukować poziom emisji netto do zera wyłącznie z pomocą inicjatyw związanych z kompensacją dwutlenku węgla. Właśnie dlatego Brambles offsetuje pozostałe, niemożliwe do wyeliminowania emisje, inwestując w projekty ponownego zalesiania, takie jak rekultywacja zniszczonych pastwisk w Urugwaju. Takie działanie generuje wysokiej jakości kredyty węglowe z certyfikatem Verified Carbon Standard (VCS).

Ponadto w ostatnim czasie firma Brambles przystąpiła do stowarzyszenia 1t.Org Corporate Alliance działającego w ramach Światowego Forum Ekonomicznego. Jest to międzybranżowa społeczność firm, których celem jest ochrona, odbudowa i zasadzenie 1 biliona drzew do 2030 roku.

Kolejnym niezbędnym elementem umożliwiającym ograniczenie poziomu emisji netto do zera jest zakup energii odnawialnej. W ostatnich latach firma Brambles podjęła szeroko zakrojone działania w celu bezpośredniego zakupu energii odnawialnej w wielu regionach, w których prowadzi działalność. W efekcie w 2020 roku poziom wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych przez firmę wyniósł ponad 70%. W związku z pozostałą energią firma kupuje certyfikaty Energy Attribute Certificates (EACs) na całym świecie. Taki certyfikat potwierdza, że wygenerowano i odprowadzono do sieci określoną liczbę megawatogodzin energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Więcej: https://brambles.com/2025-sustainability-targets