Finał olimpiady Zwolnieni z Teorii pod patronatem Enei

Zdrowie psychiczne było jednym z trzech najważniejszych tematów wybieranych przez młodzież realizującą swoje projekty w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii. Grupa Enea partnerowała ścieżce „Energia dla zdrowia”, w której 129 finalistów zrealizowało 28 projektów. Skorzystało z nich 1,3 mln osób, głównie młodych ludzi.

Młodzież chce pomagać innym i dostrzega konieczność wspierania uczniów doświadczających negatywnych emocji związanych ze szkołą i funkcjonowaniem w grupie rówieśników, cyberprzemocą, depresją czy poczuciem odosobnienia. Uczestnicy olimpiady – studenci i licealiści, samodzielnie lub w zespołach działali dla dobra najbliższego otoczenia, realizując swoje pomysły oraz zdobywając praktyczne umiejętności i doświadczenie w planowaniu i zarządzaniu projektami. Enea wsparła merytorycznie uczestników olimpiady, zapraszając do udziału w spotkaniu poszerzającym ich wiedzę na temat mediów społecznościowych.

Wśród finałowych projektów znalazły się m.in.: warsztaty uświadamiające młodzież i osoby starsze o problemie depresji i chorób psychicznych; gry terenowe edukujące o problemach społecznych; spotkania; warsztaty; serie filmów; zajęcia dotyczące samoobrony; spotkania udowadniające potrzebę częstszej ekspresji radości i budowania w społeczeństwie własnej wartości; zajęcia z zakresu propagowania właściwych zachowań wśród młodzieży w internecie. Z programów o tematyce zdrowia psychicznego skorzystało 1,3 mln osób z całej Polski, projekty realizowała młodzież m.in. ze Szczecina, Wrocławia, Warszawy, Gdyni, Łodzi czy Sanoka.

– Bardzo nas cieszy ogromne zainteresowanie finalistów olimpiady tematyką zdrowia psychicznego. Młodzi ludzie, wkraczający dopiero w dorosłość, wymagają szczególnej ochrony i opieki. Fakt, że mają świadomość problemu i są gotowi dodatkowo pomagać swoim rówieśnikom napawa optymizmem – podkreśla Joanna Mularczyk, kierownik biura Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Enei. – Grupa Enea łączy działalność biznesową z troską o swoich pracowników oraz ich najbliższe otoczenie. Działania na rzecz polepszenia dobrostanu psychicznego społeczeństwa są dla nas bardzo ważne, dlatego włączamy się w projekty edukacyjne w zakresie zapobiegania cyberprzemocy, angażujemy się w kampanie na rzecz poprawy zdrowia, również psychicznego, m.in. udostępniając darmową opiekę psychologiczną – dodaje Joanna Mularczyk.

Enea po raz trzeci z rzędu była partnerem Zwolnionych z Teorii. W poprzednich dwóch edycjach firma  wspierała projekty związane z edukacją i promocją nauk ścisłych. W sumie było ich 42. Skorzystało z nich 842 tys. beneficjentów.

Tegoroczne projekty pod patronatem Enei zdobyły 14 nagród. Dwa z nich („Piekło Internetu 2” i SOULve the problems) zostały nagrodzone „Srebrnym wilkiem”, uzyskując tytuł najlepszych projektów w województwach zachodniopomorskim oraz mazowieckim. Projekt Terrain Story otrzymał tytuł „Złotego wilka”, stając się jednym z dziewiętnastu najlepszych projektów w Polsce. Jego autorzy stworzyli serię gier terenowych opartych na kodach QR rozmieszczonych w różnych lokalizacjach oraz  stronę internetową, umożliwiając uczestnikom komfortową grę, aktywność na świeżym powietrzu, rozwój przez zabawę i poznawanie nowych osób. Projekt realizowany był z udziałem osób niepełnosprawnych, a gra została również przetłumaczona na język ukraiński.

W tegorocznej edycji olimpiady udział wzięło 5 096 uczestników. W sumie zostało zrealizowanych 1 056 projektów, z których skorzystało 7 665 372 osób.

– Bardzo cieszę się, że zdrowie psychiczne przestaje być tematem tabu. Wielka w tym rola młodych, którzy widząc wyzwania w tym zakresie w swoim otoczeniu, odważnie podnoszą ten trudny temat. Warto dodać, że projekty społeczne młodzieży to nie tylko wartość dla ich odbiorców, ale także dla nich samych. Organizowanie własnego projektu daje uczestnikom Zwolnionych z Teorii poczucie sprawstwa i autonomii, pozwala im poznawać swoje mocne strony i rozwijać się, a to wszystko są ważne elementy dobrostanu psychicznego – podkreśla Aleksandra Chudaś, dyrektor zarządzająca w Fundacji Zwolnieni z Teorii.