Fundacja Dobrych Inicjatyw z kolejną edycją międzypokoleniowego projektu #PaczkaDlaSeniora

Problemy materialne to jedno z wyzwań starzejącego się społeczeństwa. Drugim, równie istotnym, jest wyizolowanie społeczne osób ze starszej grupy wiekowej, które bardzo negatywnie wpływa na ich ogólną kondycję. – Uwrażliwianie dzieci i młodzieży, ale także sąsiadów i lokalnych społeczności na potrzeby osób starszych z ich otoczenia może zmienić sytuację seniorów w przyszłości, dlatego potrzebne są działania edukacyjne, jak #PaczkaDlaSeniora, której 7. edycję rozpoczynamy 19 maja – mówi Bartłomiej Jojczyk, założyciel Fundacji Dobrych Inicjatyw.

– Seniorzy wymagają wsparcia na co dzień, nie tylko “od święta” – podkreśla założyciel Fundacji Dobrych Inicjatyw. – Właśnie dlatego w okresie, kiedy zakończyły się liczne wielkanocne akcje pomocowe działamy z naszym projektem społecznym. Pomysł stworzyli nasi podopieczni – wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Podążyliśmy za ich ideą wspierania samotnych, starszych osób. Chcemy dotrzeć do seniorów, których potrzeby nie są regulowane kalendarzem świąt, ale zasobnością ich portfeli i poziomem wsparcia ze strony otoczenia – dodaje. Według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego w ciągu 10 lat w Polsce przybyło 2 miliony seniorów, a tym samym już przeszło co 5 mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat” – podsumował GUS. Raport “Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla Seniorów w Polsce” pokazuje, że sytuacja polskich seniorów nie przedstawia się w jasnych barwach. Polska jest 76. w rankingu ponad 90 krajów odpowiednich dla osób starszych według Global AgeWatch Index. – Nasz projekt odpowiada zarówno na wyzwania ze sfery ekonomicznej – stworzyliśmy jedną z najbardziej wartościowych paczek tworzonych dla seniorów przez społeczne organizacje w Polsce – jak i na wyzwania społeczne i emocjonalne seniorów. Po raz kolejny chcemy odpowiedzieć na ich samotność i wykluczenie, angażując w to dzieci z Domów Dziecka, w tym roku jest to 10 z 16 placówek w całej Polsce, którymi się opiekujemy. Nasi podopieczni odwiedzając seniorów mają solidne wsparcie, bo każda edycja przyciąga dziesiątki wolontariuszy i partnerów biznesowych, którzy chcą partycypować w działaniach pozytywnie wpływających na lokalną społeczność – podsumowuje założyciel Fundacji.

O unikalności projektu #PaczkaDlaSeniora decyduje też międzypokoleniowość. Pomaganie seniorom i bezpośrednie spotkania z nimi są wspaniałą szkołą nawiązywania relacji i wrażliwości na potrzeby innych tak dla wolontariuszy – często reprezentujących firmy, będące partnerami projektu – jak i dla lokalnych społeczności, w których nauczyciele i rodzice mogą wykorzystywać #PaczkęDlaSeniora jako narzędzie edukacyjne, wspierające uwrażliwianie dzieci i młodzieży na potrzeby drugiego człowieka.

Założyciel Fundacji Dobrych Inicjatyw po sześciu zrealizowanych edycjach #PaczkiDlaSeniora podsumowuje: – Działania edukacyjne i włączające jednocześnie wpisują się także w strategie społecznej odpowiedzialności firm, dlatego biznes, chcąc rozszerzać swój wpływ na społeczeństwo, bardzo chętnie się w nie angażuje. Fundacja zarządza relacjami z darczyńcami i partnerami działań w sposób elastyczny, działając tak, aby udało się rozwijać projekt, zapewniając wsparcie coraz większej liczbie seniorów, a także – umożliwiać firmom angażowanie ich zasobów (ludzkich i finansowych). Założenia projekty #PaczkaDlaSeniora wpisuje się także konkretne w Cele Zrównoważonego Rozwoju wyznaczone przez Agendę 2030 ONZ: Cel #4: Dobra Jakość Edukacji, a także Cel #1: Koniec z Ubóstwem.

Akcję można wesprzeć:

– darowiznami finansowymi – przekazując darowiznę na konto fundacji (panel do przekazywania darowizn online znajduje się na dole artykułu https://www.fdi.org.pl/7-edycja-paczkadlaseniora/ 
– darami rzeczowymi, które fundacja przyjmuje w godzinach 10-16 w swojej siedzibie przy ul. Szczęśliwickiej 51 w Warszawie.

Fundacja przygotowała także listę potrzebnych seniorom produktów gotową do druku.