Finał konkursu prac magisterskich „Teraz Polska Promocja”

Uroczystość wręczenia nagród VII edycji konkursu „Teraz Polska Promocja” na najlepszą pracę magisterską dotyczącą promocji Polski odbędzie się 5 grudnia 2013r. w Sali NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Tegoroczna edycja konkursu zebrała rekordową liczbę zgłoszeń – aż 124 prace magisterskie! O wysokim poziomie merytorycznym świadczy fakt, że wszystkie nagrody konkursowe zostały przyznane. Aż 16 laureatów odbierze dyplomy!

Zainteresowanie konkursem „Teraz Polska Promocja” pokazuje, że młodzi ludzie doskonale zdają sobie sprawę ze znaczenia działań promocyjnych dla wzmacniania pozycji Polski w różnych obszarach. Konkurs prac magisterskich jest organizowany przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” przy współpracy z PAZIiIZ, PARP i POT. W ciągu 7 lat istnienia konkursu zgłoszono 423 prace i wyłoniono 73 laureatów.

Galę konkursu poprzedzi konferencja „Polskie Puzzle. Warto być Made in Poland”, podczas której zostaną przedstawione najnowsze, zagraniczne kampanie promocyjne naszego kraju, przygotowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Gospodarki, Polską Organizację Turystyczną oraz Instytut Adama Mickiewicza.

Konferencję organizuje Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, natomiast patronami medialnymi gali są: TVP Info, PAP Nauka w Polsce, proto.pl, Link to Poland, Radio Kampus i studia.net.