Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” i nagroda mieszkańców Poznania

Urząd Miasta Poznania ogłosił konkurs na najlepszą inicjatywę pozarządową w roku 2016. I Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”  znalazł się wśród ocenianych praktyk. Festiwal upowszechniający 17 globalnych celów ONZ (SDG’s – Sustainable Development Goals) mieszkańcy Poznania i internauci uznali za najlepszą inicjatywę pozarządową w 2016 roku.

 

Chociaż Cele Zrównoważonego Rozwoju brzmią dla wielu górnolotnie i abstrakcyjnie, to warto sobie uświadomić, że odnoszą się one do najważniejszych problemów globalnych dotyczących spraw fundamentalnych. W roku 2015 podczas szczytu ONZ przywódcy z całego świata przyjęli 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs), które będą realizowane przez wszystkie państwa członkowskie do 2030 roku. 17 Celów dotyczy całej sfery działalności człowieka i naszej planety, m. in redukcji ubóstwa, zapewnienia zdrowia, zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, wprowadzenia zrównoważonych wzorców produkcji i konsumpcji, rozwoju miast ale i ograniczenia nierówności społecznej. Aby zaplanować i mądrze wdrożyć SDGs potrzebne jest nie tylko współdziałanie państw, organizacji czy biznesu, nauki i administracji, ale przede wszystkim edukowanie społeczeństwa i upowszechnianie wiedzy na temat 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dlatego pierwszym projektem powstałej w 2016 roku Fundacji CSR Res Severa było zorganizowanie Festiwalu Filmowego, który upowszechniałby wiedzę na temat 17 Celów i zrównoważonego rozwoju.

25 września 2016 r. (niedziela) w Collegium Da Vinci odbywały się projekcje filmów związanych ze społeczną odpowiedzialnością i zrównoważonym rozwojem. Odbywały się projekcje polskich i zagranicznych, wybitnych filmów dokumentalnych, partnerzy Festiwalu prezentowali zagadnienia związane z globalną odpowiedzialnością i ochroną środowiska, a także pokazywano filmy zakwalifikowane do udziału w konkursie (projekcje najlepszych 16 z 50 zgłoszonych filmów mówiących o zrównoważonym rozwoju w przedsiębiorstwach i organizacjach). Finałem było wręczenie nagród regulaminowych przez jurorów i patronów Festiwalu.

Festiwal obecny był w mediach (ponad 50 informacji prasowych), w lokalnym środowisku (15 patronów honorowych i medialnych, 50 zgłoszonych filmów oraz 5 jurorów oceniających filmy konkursowe). Wstęp na wydarzenie był bezpłatny.

O znaczeniu I edycji Festiwalu  może świadczyć fakt, że inicjatywa ta jest jedną z 3 rekomendowanych przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, a także doceniona została przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu jako jedna z dwóch wartościowych inicjatyw edukacyjnych w 2016 roku w zakresie popularyzacji i upowszechnienia 17 Globalnych Celów.

Więcej informacji znaleźć można na stronie www.17celów.pl