Ferrero ogłasza “FERRERO HAZELNUT AWARD CONTEST”

Ferrero Hazelnut Company, niedawno założona jednostka Grupy, zajmująca się całością działalności związanej z uprawą i wykorzystaniem orzechów laskowych przez Grupę Ferrero, jednego z liderów rynku słodyczy i trzeciego koncernu w skali światowej, jeśli chodzi o rynek produktów czekoladowych, ogłasza “FERRERO HAZELNUT AWARD CONTEST”, konkurs na najlepszy projekt z zakresu szeroko pojętych badań i innowacji w uprawie orzechów laskowych.

 

Łączna wartość nagród wyniesie 160.000 euro, a zostaną one przyznane autorom trzech projektów, które uzyskają najwyższą ocenę, według kryteriów innowacyjności, zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz łatwości realizacji.

Uczestnicy konkursu – doktoranci i pracownicy naukowi uczelni, instytutów naukowo-badawczych i innych placówek non profit – będą mogli wybrać jeden spośród czterech konkursowych tematów: racjonalizacja, innowacja, zrównoważony rozwój i nowe strategie uprawy orzechów laskowych, i w oparciu o wybrany temat opracować i przedstawić swój projekt dotyczący realizacji badań lub wdrożenia konkretnych rozwiązań.

Oceną złożonych projektów zajmie się niezależna, zewnętrzna komisja naukowa, powołana przy Uniwersytecie Katolickim Sacro Cuore w Piacenzy, a jej pracami kierować będzie profesor Lorenzo Morelli, dziekan Wydziału Nauk Rolniczych, Żywieniowych i Środowiskowych.

Poza tym, w ramach stoiska Ferrero przygotowanego na światową wystawę Expo Milano 2015, gdzie prezentowane są nasze inicjatywy z zakresu odpowiedzialności społecznej biznesu, autorzy trzech najlepszych projektów otrzymają dodatkowo “Special Award package”, pakiet obejmujący udział w ceremonii rozdania nagród, która odbędzie się w połowie września na terenie wystawy, dodatkowy dzień pobytu na Wystawie Światowej, a także możliwość zwiedzenia zakładu Ferrero w Albie (CN) oraz kilku pobliskich plantacji i zakładów wstępnie przetwarzających orzechy laskowe.

Nagroda ta jest kolejnym potwierdzeniem stałego zaangażowania Grupy Ferrero w dążenie do najwyższej jakości i innowacyjności, a także nieustannego poszukiwania zrównoważonych rozwiązań w zakresie rolnictwa przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. Wszystkie te elementy składają się na światowy sukces Ferrero.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.hazelnutcompany.ferrero.com. Termin składania projektów upływa 30 czerwca.