60 tysięcy złotych dla NGO’s od PSG

Polska Spółka Gazownictwa uruchomiła ogólnopolski konkurs grantowy, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych. Do udziału w konkursie spółka zaprasza organizacje pozarządowe. Ich zadaniem będzie opracowanie do 30 czerwca projektów, które wpłyną na poprawę wybranego aspektu bezpieczeństwa. Autorzy sześciu najlepszych pomysłów otrzymają po 10 tysięcy złotych na ich realizację. Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

– Utrzymanie bezpieczeństwa gazowego to priorytet w naszej pracy. Bezpieczeństwo dotyczy każdej sfery naszego życia. Poprzez ten konkurs chcemy przyczynić się do poprawy jego poziomu i zaangażować w ten proces organizacje pozarządowe z każdego regionu Polski – tłumaczy Sylwester Bogacki, Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, która odpowiada za dystrybucję błękitnego paliwa dla 97% polskich odbiorców.

Organizacje pozarządowe, do których skierowany jest konkurs, będą miały za zadanie opracować autorskie projekty w zakresie bezpieczeństwa oraz propagować wiedzę na temat ochrony życia i zdrowia w społecznościach lokalnych. Ocenę projektów oraz wybór zwycięzców konkursu przeprowadzi komisja, w której zasiadać będą m.in. przedstawiciele samorządów lokalnych. Dzięki temu PSG wesprze projekty, które odpowiadają na realne potrzeby danej społeczności.

– Konkurs „Bezpiecznie TU i TAM” ma zasięg ogólnopolski. Wsparcie władz lokalnych  pozwoli znacznie lepiej wypromować ideę konkursu i dotrzeć do społeczności, które potrzebują podobnych projektów. Autorzy najlepszych pomysłów mogą liczyć na dotacjew wysokości 10 tysięcy złotych  – dodaje Bogacki.

Konkurs „Bezpiecznie TU i TAM” jest częścią większego projektu społecznej odpowiedzialności biznesu realizowanego przez PSG. Spółka prowadzi również akcje prewencyjne, informacyjne i edukacyjne wspólnie z władzami lokalnymi, mediami, Państwową Strażą Pożarną (PSP) i Policją. Jedną z nich jest stała współpraca PSG i PSP, która ma na celu określenie zasad współdziałania w sytuacjach awaryjnych i kryzysowych, prowadzenie wspólnych szkoleń i ćwiczeń ratowniczych oraz usprawnienie wzajemnego przekazywania informacji. Planowane są także szkolenia, które mają zwiększyć wiedzę policjantów nt. rozpoznawania nielegalnego poboru gazu, który często prowadzi do sytuacji niebezpiecznych, a nawet wybuchów gazu.

Wszystkie organizacje pozarządowe zainteresowane wzięciem udziału w konkursie Bezpiecznie TU i TAM mogą zgłaszać swoje projekty do 30 czerwca 2015 r. Szczegółowe informacje oraz formularz konkursowy znajdują się na stronie www.psgaz.pl/bezpiecznietuitam.

Konkurs został objęty patronatem medialnym portalu Forum Odpowiedzialnego Biznesu – odpowiedzialnybiznes.pl.