FedEx publikuje Raport na temat globalnej odpowiedzialności społecznej za rok 2014

FedEx Corp. poinformował o opublikowaniu online swojego Raportu na temat globalnej odpowiedzialności społecznej (Global Citizenship Report — GCR) za rok 2014. W tym dorocznym, wydawanym od siedmiu lat dokumencie przedstawiane są działania przedsiębiorstwa, które mają na celu odpowiedzialne i przemyślane łączenie ze sobą wszystkich regionów świata.

 

Wśród najważniejszych dokonań wyszczególnionych w tegorocznym raporcie GCR, FedEx wymienia zaangażowanie w zmniejszanie wpływu swojej działalności na środowisko i odnotowane w tym zakresie postępy: w przedsiębiorstwie FedEx Express udało się zaoszczędzić 380 mln litrów paliwa do silników odrzutowych i uniknąć emisji ponad 976 tys. ton dwutlenku węgla. Osiągnięcia te są efektem inicjatywy FedEx® Fuel Sense i programu modernizacji samolotów. Od 2007 r. program Fuel Sense pozwolił FedEx zaoszczędzić łącznie ponad 1,25 mld litrów paliwa do silników odrzutowych, co stanowi równowartość pojemności 500 olimpijskich basenów pływackich.

„Raport stanowi świadectwo szeroko zakrojonych działań ponad 300 000 pracowników naszego przedsiębiorstwa na całym świecie” — powiedział Mitch Jackson, wiceprezes ds. środowiska i zrównoważonego rozwoju w FedEx Corp. „Łączymy ludzi na sześciu kontynentach i oferujemy im większe możliwości, starając się robić to w sposób odpowiedzialny i przemyślany. Niezależnie od tego, czy chodzi o zmniejszanie emisji szkodliwych substancji, poprawę bezpieczeństwa pieszych i pojazdów na drogach, czy o wykorzystanie naszego doświadczenia logistycznego w przypadku katastrof i klęsk żywiołowych — zawsze dążymy do budowania lepszej przyszłości i łączenia ludzi z prosperującymi rynkami i gospodarkami”.

FedEx łączy ze sobą kraje generujące ponad 90% światowego PKB, jest obecny w 220 państwach i terytoriach. Stale rozszerza swoje możliwości, zarówno w kontekście rozwoju przedsiębiorstwa jak i poprawy ochrony środowiska oraz sytuacji społeczności i pojedynczych ludzi.

Najważniejsze dokonania przedstawione w tegorocznym raporcie GCR to m.in.:

Rozwój przedsiębiorstwa

W roku podatkowym 2014 przychody FedEx zwiększyły się o 3%, a marża operacyjna wzrosła do 7,6%. Takie wyniki finansowe przynoszą korzyści i otwierają możliwości dla licznej grupy interesariuszy. FedEx od 10 lat współpracuje ze Służbą Handlową Stanów Zjednoczonych (U.S. Commercial Service), pomagając edukować przedsiębiorstwa w dziedzinie handlu; w tym roku liczba tych firm przekroczyła 72 000. FedEx zainwestował też 6,5 mld USD we współpracę z różnymi dostawcami, w tym małymi firmami i przedsiębiorstwami prowadzonymi przez przedstawicieli mniejszości i kobiety.

Środowisko

FedEx Express zwiększył efektywność wykorzystywania paliwa o dodatkowe 2,5%, co oznacza łączną poprawę o 29,5% w stosunku do poziomu bazowego z 2005 r. Tym samym osiągnął swój cel 30-procentowej poprawy do roku 2020; FedEx spodziewa się, że w 2015 r. przekroczy tę wartość i na nowo zdefiniuje swoje cele. Firma otworzyła też dwa nowe ośrodki wytwarzające na miejscu energię słoneczną. Łącznie jest 11 takich placówek. Jednostki te wyprodukowały już ponad 8 mln kWh energii elektrycznej, co pozwoliło uniknąć emisji 3 145 ton dwutlenku węgla. W 2014 r. FedEx ponownie znalazł się w gronie czołowych 25 przedsiębiorstw generujących energię słoneczną w Stanach Zjednoczonych.

Społeczeństwo

FedEx udostępnił swoje doświadczenie w dziedzinie funkcjonowania sieci i logistyki, aby wesprzeć transport ponad 140 palet niezbędnego zaopatrzenia medycznego do Afryki Zachodniej w ramach walki z epidemią wirusa Ebola. W związku z działalnością dobroczynną FedEx przewiózł ponad 3 040 ton produktów i przekazał ponad 45 mln USD na cele charytatywne.

Ludzie

Magazyn FORTUNE ponownie zaliczył FedEx do najbardziej podziwianych firm na świecie. Od 2001 roku nieprzerwanie FedEx zaliczany jest do czołowych 20 firm na tej liście. Twórcy tego zestawienia biorą pod uwagę wyniki finansowe i reputację przedsiębiorstwa. W 2014 r. firma znalazła się na przygotowywanej przez miesięcznik Black Enterprise Magazine liście 40 przedsiębiorstw wspierających różnorodność.

FedEx przeprowadził w tym roku kompleksową analizę istotności kluczowych dla firmy zagadnień z udziałem interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w celu udoskonalenia strategii odpowiedzialności społecznej i zadbania o dalsze działania w obszarach o największym wpływie. Wyniki oceny potwierdziły założenia dotychczasowej strategii. W przyszłym roku FedEx zamierza jednak ponownie przeanalizować pojawiające się kwestie, aby mieć pewność, że mierzy i kontroluje to, co liczy się najbardziej.

Więcej: http://csr.fedex.com/