Europejski Zielony Ład. Odnawialne źródła energii wyprzedzają paliwa kopalne

Komisja Europejska przyjęła 27 października 2021 r. sprawozdania na temat stanu unii energetycznej z 2021 r., w których podsumowała postępy poczynione przez UE w zakresie przejścia na czystą energię prawie dwa lata po wprowadzeniu Europejskiego Zielonego Ładu  (The European Green Deal).

Ze sprawozdania wynika, że w 2020 r. po raz pierwszy odnawialne źródła energii wyprzedziły paliwa kopalne jako główne źródło energii w UE, wytwarzając 38 proc. energii elektrycznej, podczas gdy w przypadku paliw kopalnych odsetek ten wynosił 37 proc.

Przypomnijmy, że do tej pory 9 państw członkowskich UE wycofało już węgiel, 13 innych zobowiązało się do jego wycofania, a 4 państwa rozważają możliwe daty. W porównaniu z 2019 r. emisje gazów cieplarnianych w UE-27 spadły w 2020 r. o prawie 10 proc.

Zużycie energii pierwotnej spadło w ubiegłym roku o 1,9 proc., a zużycie energii końcowej o 0,6 proc. Jak zaznacza KE obie te liczby znajdują się jednak powyżej limitów wymaganych do osiągnięcia celów UE na 2020 r. i 2030 r.

Dotacje na paliwa kopalne nieznacznie spadły w 2020 r. ze względu na ogólne niższe zużycie energii. W 2020 r. wzrosły zarówno dotacje na energię ze źródeł odnawialnych, jak i dotacje na efektywność energetyczną.

Nie wszystko jednak się udaje. KE zaznacza, że aby osiągnąć cel na 2030 r., jakim jest ograniczenie emisji netto o co najmniej 55 proc. (Fit for 55) i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., konieczne będą zwiększone wysiłki.

Tegoroczne sprawozdanie KE publikowane jest w kontekście gwałtownego wzrostu cen energii w Europie i na całym świecie, spowodowanego głównie rosnącymi cenami gazu. Dokument zwraca uwagę na zależność krajów UE i całej UE od importu energii, która wzrosła do najwyższego poziomu od 30 lat, oraz na znaczenie przejścia na czystą energię dla zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego UE.

Zgodnie z najnowszymi danymi ubóstwo energetyczne dotyka nawet 31 mln osób w UE.

KONTAKT DO AUTORA: t.dereszynski@raportcsr.pl