European CSR Award Scheme – zgłoszenia do 13 lutego

europeanCSR13 lutego br. upływa termin przesyłania zgłoszeń do Konkurs European CSR Award Scheme for Partnerships, Innovation and Impact (Europejskie nagrody CSR na rzecz partnerstw, innowacji i wpływu). Jego celem jest promowanie skutecznego partnerstwa pomiędzy wieloma interesariuszami poprzez zwrócenie uwagi na działania podejmowane w tym zakresie w Europie.

Do konkursu mogą być zgłaszane partnerstwa w dwóch kategoriach: z udziałem małych i średnich przedsiębiorstw; z udziałem większych przedsiębiorstw. Projekty muszą dotyczyć współpracy pomiędzy  firmą i przynajmniej jednym interesariuszem spoza sektora biznesu.

Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Pracy i Polityki Społecznej.
Patroni medialni: BIZON – Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny w Radio PIN, portal ngo.pl, “Rzeczpospolita”

Szczegóły konkursu dostępne tutaj.