ESG. “Biznes kontra smog” czyli każdy może się włączyć w wolontariat pracowniczy

Rusza kolejna, IV edycja, programu “Biznes kontra smog”. Niemal 80% badanych z prawie 1500 ankietowanych Polaków nazywa zmiany klimatu wprost – katastrofą klimatyczną i oczekuje, że pracodawcy aktywnie włączą się w ochronę środowiska.

W badaniu przeprowadzonym wśród pracowników firm zrzeszonych w projekcie „Biznes kontra smog” wzięło udział niemal 1500 osób.  Aż 65% z nich przyznało, że rozważa zmianę miejsca pracy i zamieszkania ze względu na złą jakość powietrza w miejscowości wykonywania swojej pracy.

Stanowi to wzrost o 4 punkty procentowe w porównaniu do 2020 roku. Na podobnym poziomie utrzymuje się odsetek respondentów śledzących na bieżąco informacje o stanie powietrza w swoim miejscu zamieszkania, 63% w bieżącym roku oraz 64% w roku ubiegłym.

Jednak zdecydowana większość ankietowanych, aż 87% uważa, że jakość systemu edukacji w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza w Polsce jest przynajmniej niewystarczająca, z czego niemal 30% określa te działania jako „bardzo złe”.

“Wiele dziś się mówi o tym jak firmy wprowadzają działania ESG (wchodzące w życie regulacje związane z ochroną środowiska, ładem społecznym i ładem korporacyjnym) do swoich strategii. „Biznes kontra smog” to inicjatywa oddolna, w której zaangażowani są wolontariusze 28 firm. W tej edycji po raz pierwszy edukujemy także na temat zmian klimatycznych w ramach osobnej ścieżki edukacyjnej” – mówi Tomasz Kassel, lider ds. ESG i partner PwC.

Celem tegorocznej edycji jest realizacja programu wolontariatu pracowniczego w obszarze edukacji dzieci i młodzieży na temat jakości powietrza i przeciwdziałania zmianom klimatu. W poprzednich edycjach programu wolontariusze przeszkolili ponad 36 tys. dzieci w szkołach i przedszkolach.

Do IV edycji „Biznes kontra smog” włączyło się aż 28 organizacji. Wszystkie prowadzone warsztaty są bezpłatne.