Enea Operator ufundowała tablety uczniom z Nowej Soli

fot. materiały prasowe

Nowoczesne tablety edukacyjne przekazane przez Eneę Operator trafiły do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli. Posłużą uczniom pilotażowej klasy jako pomoc dydaktyczna.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli to pierwsza szkoła z terenu Enei Operator, w której została uruchomiona pilotażowa klasa kształcąca uczniów w zawodzie technik elektryk. Z początkiem września ubiegłego roku naukę w klasie rozpoczęło 28 uczniów.

– Tablety ufundowane przez Eneę Operator mają za zadanie pomóc uczniom w wykonywaniu wielu praktycznych zadań i ćwiczeń, zgodnych z programem nauczania. Urządzenia będą również wsparciem w nauce przedmiotów ścisłych i języka angielskiego. Jestem przekonany, że nowoczesne tablety to nie tylko doskonała pomoc dydaktyczna, ale także urozmaicenie codziennej, uczniowskiej pracy – powiedział Michał Cebula, wiceprezes Enei Operator ds. pracowniczych.

W przekazaniu tabletów wzięli udział również przedstawiciele Lubuskiego Kuratorium Oświaty oraz Starostwa Powiatowego w Nowej Soli.

Technik elektryk jest nowym zawodem w programie szkół patronackich Grupy Enea, a nowatorski program edukacyjny został przygotowany przez dydaktyków nowosolskiej szkoły we współpracy ze specjalistami z Enei Operator. Tym samym zyskano pewność, że kompetencje, które zdobędą uczniowie pilotażowej klasy, będą odpowiedzią na specjalistyczne zapotrzebowanie kadrowe operatora systemu dystrybucyjnego, którym jest Enea Operator.

Tablety edukacyjne dla uczniów to niejedynie działanie, które w ramach patronatu nad klasą pilotażową oferuje Enea Operator. Młodzież będzie miała możliwość praktycznego poznania zawodu podczas szkoleń na obiektach infrastruktury należącej do spółki. Ponadto Enea Operator nagrodzi wyróżniających się uczniów stypendiami naukowymi oraz cyklicznie będzie zapraszać na organizowane w ramach swojej działalności konferencje, seminaria i targi branżowe.